Uttalande från Centralstyrelsen

För snart två veckor sedan polisanmälde SDK:s centralstyrelse misstänkt grov förskingring och trolöshet mot huvudman, detta då det uppdagats att en betydande andel av klubbens medel inte längre fanns tillgängliga på ett av våra bankkonton. Detta är en händelse som djupt skakat om samtliga i och omkring centralstyrelsen och våra medlemmar ute i landet, vi är alla bedrövade över denna upptäckt.

Vi har all respekt för och delar våra medlemmars frustration, ilska och besvikelse över denna händelse men vill uppmana till lugn och tålamod och att vi nu måste låta rättsväsendet ha sin gång. Vi avser att informera våra medlemmar via vår hemsida så fort vi har mer information som vi kan och får dela med oss av.

Både nuvarande och tidigare medlemmar i centralstyrelsen samt adjungerade ledamöter har under den senaste tiden blivit utsatta för grova påhopp, spekulationer och rent förtal, framför allt i sociala medier. Vi vill påminna om att vi är förtroendevalda medlemmar som lägger ner tid och arbete helt ideéllt för denna förening, vi är samtliga uppskakade över denna händelse och gör allt vi kan för att minimera de skadliga effekterna av detta för klubben. Vi vill uppmana samtliga till att visa hänsyn och besinning i sitt agerande, framför allt på sociala medier där föreningen och denna händelse diskuteras. Spekulationer, insinuationer och utpekande av personer utan grund är brottsliga handlingar som vi hoppas att vi inte ska behöva få utstå mer.

Centralstyrelsen har kontakt med en jurist som kommer att hjälpa oss vid behov. Denna jurist bekräftar för oss att vi till dags dato har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som är möjliga. Nu måste rättssystemet få ha sin gång.

På nedan länkar finner ni styrelsens protokoll från våra senaste möten och länk till vårt tidigare pressmeddelande rörande detta ärende. All information som vi i dagsläget kan lämna ut finner ni i detta material.

Magnus Enocson
Ordförande

Pressmeddelande publicerat 2019-03-19

Protokoll Styrelsemöte 2019-03-16-2019-03-17 (Vi har funnit ett fel under punkt 16 i detta protokoll. Där står ”den 14 mars 2018”, rätt ska vara ”den 14 mars 2019”. En rättelse avses göras på kommande styrelsemöte.)

Protokoll Styrelsemöte 2019-03-21