Valpar födda 16 januari

Tikens namn: SEJCH SEVCH Härads Agda
Tikens regnr: SE39623/2017
Tik DreverData: https://www.dreverdata.se/utdata-oversikt?regNr=SE39623/2017
Hanens namn: SEJCH SEUCH SEVCH NOUCH Ackers Svartkål
Hanens regnr: SE39334/2019
Hane DreverData: https://www.dreverdata.se/utdata-oversikt?regNr=SE39334/2019
Meddelande:
Föräldrarna enormt drevsäkra, spårnoga och tättskalliga som får viltet att bukta trångt.
För dig som vill ha en effektiv drevmaskin!

Kennelnamn: Ackers Kennel
Valpar väntas: 2024-01-16

Från: Stephan Ackerstierna <stephan@ackers.se>
Telefon: 0706150101