Drevprov – Anmälan

Ett drevprovs genomförande beskrivs här.

Drevprov i Sverige arrangeras av lokala dreverklubbar, vilka, bland annat, ansvarar för att ta emot anmälningar till drevprov, registrera dessa, boka domare & mark samt efter utfört drevprov kvalitetsgranska domarens bedömning. Hundägaren ansvarar för att ta kontakt med lokalklubben och anmäla sin drever till drevprov. Anmälan till drevprov sker via anmälningsblanketten nedan i PDF-format. Anmälningsblanketten kan skrivas ut och fyllas i manuellt eller fyllas i digitalt. Vissa lokalklubbar erbjuder digital anmälan direkt på deras hemsida. När anmälningsblanketten är korrekt ifylld så skickas den, via E-post eller brev, till kommisarien i aktuell lokalklubb, eller till annan person utsedd av lokalklubben. Lokalklubbarna löser administrationen kring detta på olika sätt, varför det alltid är säkrast att ta kontakt med kommissarien i den lokalklubb som drevprovet skall utföras i, för att få mer exakta anvisningar.  När anmälan är behandlad så kontaktas hundägaren av lokalklubben för att boka plats och datum för drevprovet. Råder oklarheter kring drevprovsregler, vilken lokalklubb som anordnar vilka aktiviteter, eller andra allmänna frågor kring drevprov, så ta kontakt med representant i Svenska dreverklubbens centralstyrelse för vägledning.

Anmäla till drevprov