Drevprov – Anmälan

Ett drevprovs genomförande beskrivs här.

Drevprov i Sverige arrangeras av lokala dreverklubbar, vilka, bland annat, ansvarar för att ta emot anmälningar till drevprov, registrera dessa, boka domare & mark samt efter utfört drevprov kvalitetsgranska domarens bedömning. Hundägaren ansvarar för att anmäla sin drever till drevprov. Anmälan till drevprov sker via DreverData.se  När anmälan är ifylld och inskickad så kommer den behandlas av ansvarig kommissarien i aktuell lokalklubb.  När anmälan är behandlad så kontaktas hundägaren av lokalklubben för att boka plats och datum för drevprovet. Lokalklubbarna löser administrationen kring detta på olika sätt, varför det alltid är säkrast att ta kontakt med kommissarien i den lokalklubb som drevprovet skall utföras i för att få svar på eventuella frågor. Råder oklarheter kring drevprovsregler, vilken lokalklubb som anordnar vilka aktiviteter, eller andra allmänna frågor kring drevprov, så ta kontakt med representant i Svenska dreverklubbens centralstyrelse för vägledning.

Anmäla till drevprov

Du anmäler dig till Drevprov på DreverData.se. Välj aktuell lokalklubb och sedan Drevprov och fyll i de uppgifter som efterfrågas.