Nationellt Unghundsprov den 26 oktober & 28 december 2024

Allmän information – Nationellt unghundsprov

Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och  kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov. Provet har genomförts sedan 2015 med goda resultat. Klicka här för resultat från mästerskap.

Information – Nationellt Unghundsprov  – 2024

Krav för deltagande:
Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Den hund som har startat i öppen klass tidigare och tagit ett förstapris får inte delta på detta prov!

Provdatum:
26 oktober 2024 (Sista anmälningsdag 11/10 2024) samt 28 december 2024 (Sista anmälningsdag 13/12 2024). Medlemmar äger rätt att starta samma hund på ett av följande datum, alltså inte båda! Äger man flera unghundar går det naturligtvis att starta en ny hund vid nästa provtillfälle.

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass. Vid behov kan en domare döma 2 hundar samma dag om båda hundägarna gett sitt tillstånd till det! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen.

Priser:
Hundpejl och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.

Anmälan:
Anmälan till provet sker via DreverData till respektive lokalklubb.

Kontaktperson i Svenska Dreverklubben:
Göran Hagman 070-366 24 29  goran.h@svenskadreverklubben.se