Nationellt Unghundsprov den 28 december 2019

Allmän information – Nationellt unghundsprov

Nationellt unghundsprov erbjuder unga hundar (12-24 månader) att starta på drevprov med särskilt anpassade regler. Syftet är att snabbt få en avelsutvärdering på unga hundar utan att pressa dem för hårt. Provdagen är förkortad och  kravet för ett första pris är lägre, jämfört ett vanligt drevprov. Provet genomfördes 2015, 2016 & 2017 med mycket gott resultat. Klicka här för resultat från mästerskap.

Information – Nationellt unghundsprov  – 2019

Krav för deltagande:

Medlemskap i Svenska Dreverklubben, samt att hunden är 12-24 mån gammal (på provdagen precis fyllda 12 mån och inte äldre än precis fyllda 24 mån). Nytt från och med i år är att om din hund har startat i öppen klass och tagit ett förstapris, så får den inte delta på detta prov!

Provdatum: 28 December 2019 (Sista anmälningsdag 1/12 2019)

Anmälan sker till respektive lokalklubb och lokalklubben anmäler sedan till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. (se nedan)

Sista anmälningsdag är 1 december 2019.
Kontaktperson: Göran Hagman 070-366 24 29. E-post: goran.h@svenskadreverklubben.se

Provets genomförande:
Deltagande hundar startar i valfri lokalklubb i hela Sverige och på valfri provmark (även hemmamark) och bedöms av en lokal drevprovsdomare. Bedömningen kommer att ske enligt gällande drevprovsregler för unghundsklass och resultat redovisas enligt mästerskapsreglerna. Provet genomförs alltså precis som ett vanligt drevprov i unghundsklass med den enda skillnaden att man meddelat att man vill delta i det nationella unghundsprovet och att alla som deltar startar på en gemensam dag! Lokalklubben ska hålla ett kollegium samma dag som provet och rapportera resultatet omgående till utsedd kontaktperson inom centralstyrelsen. Deltagande hundar ska bära en pejl från Tracker för att provet ska kunna följas live på webben! Dom som inte har ett eget halsband från Tracker, får låna ett som kommer på posten innan provet.

Priser:
En hundpejl från Tracker och andra fina priser kommer att lottas ut bland samtliga deltagare.

Mer information om anmälan