Tips till nya dreverägare

Svenska Dreverklubben (SDK) vill med denna valpguide ge dig som nybliven dreverägare några tips om hur valpen kan tas om hand, fostras och formas till en följsam jakthund i skogen.

Hämtning av valpen

Första mötet med valpen

Hämta helst valpen vid c:a 8 veckors ålder. Det är den bästa tiden för valpen att komma till sin nya ägare. Den viktiga ledarpräglingen börjar redan nu. Valpen behöver lugn och ro i sin nya miljö och en bestämd plats dit den kan dra sig undan när den vill vara ifred. Sömnbehovet är stort och måste tillgodoses. Hundburen är ett utmärkt val och ofta bättre än en vanlig liggkorg. Observera dock att det inte är tillåtet att ha en dörr på buren, den måste således plockas bort när den används hemma. Buren är bra att valpen vänjer sig vid och är utmärkt att använda vid resor, på utställningar m.m.

ID-märkning

Valpen ska vara ID-märkt vid leverans enligt SKKs grundregler. Enligt svensk lag (regeringens förordning 2002:7) ska alla hundar över fyra månader vara märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Hunden måste vara ID-märkt för att få deltaga vid SDK:s jaktprov, viltspårprov samt på utställning.

Ägaranmälan

Med stamtavlan finns en ägaranmälan bifogad. Fyll i denna och skicka in till Svenska Kennelklubben (SKK). Om inte detta görs står uppfödaren kvar som ägare till valpen tills din ägaranmälan registrerats hos SKK.

Försäkring

I samband med valpköpet har du möjlighet att utan karenstid försäkra valpen hos speciella försäkringsbolag eller försäkringar via t ex jakttidningar. Olika försäkringsalternativ finns. Du bör som minimikrav ha en veterinärvårdsförsäkring. Under jakt med drivande hund kan olyckan vara framme, och du får t.ex. din hund trafikskadad, eller i värsta fall dödad. SDK eller SKK hjälper dig med värdering av hunden, och ersättningskrav mot bilistens försäkringsbolag respektive banverket.

Hämtning av valpen

Första mötet med valpen

Hämta helst valpen vid c:a 8 veckors ålder. Det är den bästa tiden för valpen att komma till sin nya ägare. Den viktiga ledarpräglingen börjar redan nu. Valpen behöver lugn och ro i sin nya miljö och en bestämd plats dit den kan dra sig undan när den vill vara ifred. Sömnbehovet är stort och måste tillgodoses. Hundburen är ett utmärkt val och ofta bättre än en vanlig liggkorg. Observera dock att det inte är tillåtet att ha en dörr på buren, den måste således plockas bort när den används hemma. Buren är bra att valpen vänjer sig vid och är utmärkt att använda vid resor, på utställningar m.m.

ID-märkning

Valpen ska vara ID-märkt vid leverans enligt SKKs grundregler. Enligt svensk lag (regeringens förordning 2002:7) ska alla hundar över fyra månader vara märkta och registrerade hos Jordbruksverket. Hunden måste vara ID-märkt för att få deltaga vid SDK:s jaktprov, viltspårprov samt på utställning.

Ägaranmälan

Med stamtavlan finns en ägaranmälan bifogad. Fyll i denna och skicka in till Svenska Kennelklubben (SKK). Om inte detta görs står uppfödaren kvar som ägare till valpen tills din ägaranmälan registrerats hos SKK.

Försäkring

I samband med valpköpet har du möjlighet att utan karenstid försäkra valpen hos speciella försäkringsbolag eller försäkringar via t ex jakttidningar. Olika försäkringsalternativ finns. Du bör som minimikrav ha en veterinärvårdsförsäkring. Under jakt med drivande hund kan olyckan vara framme, och du får t.ex. din hund trafikskadad, eller i värsta fall dödad. SDK eller SKK hjälper dig med värdering av hunden, och ersättningskrav mot bilistens försäkringsbolag respektive banverket.

Social träning

Rumsren

Du gör valpen rumsren snabbast om den regelbundet får komma ut direkt efter sömn eller mat. Gå till en början alltid till samma plats.

Vara ensam

Det är alltid mycket tråkigt, men ibland nödvändigt för en valp att bli lämnad ensam hemma. Börja med korta stunder. När du går bör den vara sysselsatt med t ex ett tuggben eller att äta eller sova. Ge den mycket beröm om den har varit tyst. Gå inte in när valpen gnäller, då uppfattar den det som att gnäller jag kommer husse/matte tillbaka, vänta istället tills den tystnat.

Koppelvana

När valpen har vant sig vid både dig och den nya miljön är det dags att träna koppelvana. Vid de första promenaderna kan man lämpligen locka valpen med en godbit om den tycker kopplet är lite obehagligt. Dra inte i kopplet, beröm när den går som du vill och ge den en godbit.

Dressyr

Ta tillvara varje tillfälle att delta i en dressyrkurs för valpar eller unghundar. Följ sedan gärna upp med dressyrkurser långt upp i hundens vuxna ålder. Det är en rolig och nyttig aktivering och stärker er relation. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är med träning för hundens fostran och förstärkning av ditt ledarskap. Kom också ihåg att ägna stor tid åt att vara tillsammans med valpen. Du skall vara den självskrivna ledaren. Var alltid konsekvent vid all inlärning, och glöm inte beröm och godis när den gör rätt!

Utfodring

Använd något lämpligt hundfoder anpassat efter hundens ålder. Som ung valp bör den få mat 3-4 ggr/dag. Så småningom övergår du successivt till två måltider per dag. Uppfödaren bör också kunna bistå med råd angående utfodringen under uppväxttiden. Det är bra att valpen vänjer sig vid att äta på morgonen. När jakten börjar gör morgonmålet att blodsockerhalten balanseras under längre tid. Ett enkelt tips som ofta fungerar är att vid varje måltid kalla på hunden med någon typ av signal (som senare kan användas i skogen). Vänjer du hunden redan som valp med detta är det lättare med inkallningen vid jakt.

Social träning

Rumsren

Du gör valpen rumsren snabbast om den regelbundet får komma ut direkt efter sömn eller mat. Gå till en början alltid till samma plats.

Vara ensam

Det är alltid mycket tråkigt, men ibland nödvändigt för en valp att bli lämnad ensam hemma. Börja med korta stunder. När du går bör den vara sysselsatt med t ex ett tuggben eller att äta eller sova. Ge den mycket beröm om den har varit tyst. Gå inte in när valpen gnäller, då uppfattar den det som att gnäller jag kommer husse/matte tillbaka, vänta istället tills den tystnat.

Koppelvana

När valpen har vant sig vid både dig och den nya miljön är det dags att träna koppelvana. Vid de första promenaderna kan man lämpligen locka valpen med en godbit om den tycker kopplet är lite obehagligt. Dra inte i kopplet, beröm när den går som du vill och ge den en godbit.

Dressyr

Ta tillvara varje tillfälle att delta i en dressyrkurs för valpar eller unghundar. Följ sedan gärna upp med dressyrkurser långt upp i hundens vuxna ålder. Det är en rolig och nyttig aktivering och stärker er relation. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är med träning för hundens fostran och förstärkning av ditt ledarskap. Kom också ihåg att ägna stor tid åt att vara tillsammans med valpen. Du skall vara den självskrivna ledaren. Var alltid konsekvent vid all inlärning, och glöm inte beröm och godis när den gör rätt!

Utfodring

Använd något lämpligt hundfoder anpassat efter hundens ålder. Som ung valp bör den få mat 3-4 ggr/dag. Så småningom övergår du successivt till två måltider per dag. Uppfödaren bör också kunna bistå med råd angående utfodringen under uppväxttiden. Det är bra att valpen vänjer sig vid att äta på morgonen. När jakten börjar gör morgonmålet att blodsockerhalten balanseras under längre tid. Ett enkelt tips som ofta fungerar är att vid varje måltid kalla på hunden med någon typ av signal (som senare kan användas i skogen). Vänjer du hunden redan som valp med detta är det lättare med inkallningen vid jakt.

Skogs- och jaktträning

Skogsvana

Vid cirka 3 månaders ålder kan valpen följa med korta stunder till skogen. Stanna till och ta god tid på dig så att valpen kan gå på upptäcktsfärd. Den skall känna sig trygg av din närvaro. Skulle valpen gå undan sök aldrig upp den skall lära sig att hitta till dig. Som omväxling kan du vänja den vid att du gömmer dig. Det är en viktig del av träningen att hitta husse/matte. Om valpen blir orolig och inte hittar dig, passa på att även träna inkallning med signal eller liknande.

Några råd vid injagningen

Injagningen skall du själv svara för eller möjligen med hjälp av någon jaktkamrat. Av grundläggande betydelse är att unghundens första, kanske korta, drev avslutas med att hunden själv får gå tillbaka till upptagsplatsen eller till dig. Undvik att ställa ut förhållskyttar som skjuter drevdjuret och kopplar upp hunden. Det är då stor risk att hunden kanske missar den viktigaste egenskapen, den att ta sig tillbaka dig. Det är en ovärderlig egenskap som är mycket tacksam att ha den dagen pejlen slutar fungera.

Viltspårsträning

Drevern är en utmärkt eftersökshund då den har naturlig fallenhet för att spåra med lågt huvud. En bra eftersökshund är numera ett måste vid all jakt. Träning på enkla blodspår kan du börja med när valpen är 4-5 månader gammal. Lägg ett rakt blodspår, c:a 50-100 meter långt. Bloda rikligt i början och avsluta spåret med en klöv av hjortvilt. När valpen klarar detta förlänger man spåret och lägger även in ett par vinklar. Successivt ökas svårighetsgraden. Läs gärna mer om viltspår under Viltspår i menyn ovan.

Skogs- och jaktträning

Skogsvana

Vid cirka 3 månaders ålder kan valpen följa med korta stunder till skogen. Stanna till och ta god tid på dig så att valpen kan gå på upptäcktsfärd. Den skall känna sig trygg av din närvaro. Skulle valpen gå undan sök aldrig upp den skall lära sig att hitta till dig. Som omväxling kan du vänja den vid att du gömmer dig. Det är en viktig del av träningen att hitta husse/matte. Om valpen blir orolig och inte hittar dig, passa på att även träna inkallning med signal eller liknande.

Några råd vid injagningen

Injagningen skall du själv svara för eller möjligen med hjälp av någon jaktkamrat. Av grundläggande betydelse är att unghundens första, kanske korta, drev avslutas med att hunden själv får gå tillbaka till upptagsplatsen eller till dig. Undvik att ställa ut förhållskyttar som skjuter drevdjuret och kopplar upp hunden. Det är då stor risk att hunden kanske missar den viktigaste egenskapen, den att ta sig tillbaka dig. Det är en ovärderlig egenskap som är mycket tacksam att ha den dagen pejlen slutar fungera.

Viltspårsträning

Drevern är en utmärkt eftersökshund då den har naturlig fallenhet för att spåra med lågt huvud. En bra eftersökshund är numera ett måste vid all jakt. Träning på enkla blodspår kan du börja med när valpen är 4-5 månader gammal. Lägg ett rakt blodspår, c:a 50-100 meter långt. Bloda rikligt i början och avsluta spåret med en klöv av hjortvilt. När valpen klarar detta förlänger man spåret och lägger även in ett par vinklar. Successivt ökas svårighetsgraden. Läs gärna mer om viltspår under Viltspår i menyn ovan.

Social träning

Injagning

Vid injagningen av en valp bör man veta vilka krav som kommer att ställas på den färdiga hunden. Felaktig eller slarvig injagning kan ge bestående ovanor. Vissa egenskaper är särskilt viktiga att träna, eller förstärka. T.ex. självman återgång och inkallning. Hur lång tid som åtgår innan en hund kan anses injagad beror på många olika orsaker, bl a när under året hunden är född, antal tillfällen som du har till förfogande för jaktträning m.m. Det tar tid att befästa intränade moment, stressa inte. Det är inte ovanligt att man börjar slarva med träningen av självman återgång sedan hunden utvecklat jaktfärdighetema. Hämtning med bil skall undvikas. Unghunden är väldigt läraktig. Det är en egenskap som jägaren bör ta tillvara, men även vara vaksam över. Hundar har en egendomlig förmåga att snabbt lära av enstaka missgrepp. Naturligtvis kan du tvingas använda bil i vissa lägen för att skydda din hund (t ex då drevet går mot trafikerad väg) men du bör definitivt få jakterna att avslutas med självman återgång, följt av mycket beröm efter avslutat drev. Om du ingår i större jaktlag låt helst unghunden vara lös innan övrig jakt börjar, eller jaga i orörd terräng då de övriga har avslutat jaktdagen och åkt hem. Så kan ni i lugn och ro träna utan stress eller påverkan av pass-skyttar.

Om unghunden börjar att jaga, följ inte efter utan vänta vid upptaget tills den kommer tillbaka. Det är viktigt att den får ta sig tillbaka själv, om det så är bara några hundra meter. Hunden följer normalt spårlöpan tillbaka och husse/matte skall
finnas på släpplatsen. Det inger trygghet och självsäkerhet hos hunden. Så småningom vet du att din hund alltid kommer tillbaka. Låt unghunden vara lös maximalt 2-3 timmar och avsluta jakten när den är som roligast för hunden. Med en vettig injagning av unghunden har du stora möjligheter att få en hund som jagar “lagom” vid vuxen ålder, När du så småningom gör flera släpp per dag bör hunden mellan jakterna få vätska och något att äta. Har du lyckats få en lydig och samarbetsvillig hund
skall du tänka på att koppling skall vara någonting som innebär glädje för hunden. Kopplar du enbart när du ska åka hem, lär sig hunden detta snabbt. Självklart är det roligare att vara i skogen. Koppla därför hunden lite då och då under dagen och släpp den igen. Då förknippas inte koppling med hemresa, utan istället med nya arbetsuppgifter och den kommer med
glädje när du kallar. När unghunden har lärt sig förmågan att självmant komma tillbaka kan du börja stödja den vid tappt genom att gå till tappten och visa dig där.

Varje valpköpare bör också ta del av jaktprovsreglerna. Det är en fördel att känna till vad som anses bra eller mindre bra i hundens jaktliga egenskaper. Jaktprov och utställningar är det enda instrument vi förfogar över som ger oss möjligheten att via avel forma drevern till en allt bättre jakthund.

LYCKA TILL MED DIN VALP!

Social träning

Injagning

Vid injagningen av en valp bör man veta vilka krav som kommer att ställas på den färdiga hunden. Felaktig eller slarvig injagning kan ge bestående ovanor. Vissa egenskaper är särskilt viktiga att träna, eller förstärka. T.ex. självman återgång och inkallning. Hur lång tid som åtgår innan en hund kan anses injagad beror på många olika orsaker, bl a när under året hunden är född, antal tillfällen som du har till förfogande för jaktträning m.m. Det tar tid att befästa intränade moment, stressa inte. Det är inte ovanligt att man börjar slarva med träningen av självman återgång sedan hunden utvecklat jaktfärdighetema. Hämtning med bil skall undvikas. Unghunden är väldigt läraktig. Det är en egenskap som jägaren bör ta tillvara, men även vara vaksam över. Hundar har en egendomlig förmåga att snabbt lära av enstaka missgrepp. Naturligtvis kan du tvingas använda bil i vissa lägen för att skydda din hund (t ex då drevet går mot trafikerad väg) men du bör definitivt få jakterna att avslutas med självman återgång, följt av mycket beröm efter avslutat drev. Om du ingår i större jaktlag låt helst unghunden vara lös innan övrig jakt börjar, eller jaga i orörd terräng då de övriga har avslutat jaktdagen och åkt hem. Så kan ni i lugn och ro träna utan stress eller påverkan av pass-skyttar.

Om unghunden börjar att jaga, följ inte efter utan vänta vid upptaget tills den kommer tillbaka. Det är viktigt att den får ta sig tillbaka själv, om det så är bara några hundra meter. Hunden följer normalt spårlöpan tillbaka och husse/matte skall
finnas på släpplatsen. Det inger trygghet och självsäkerhet hos hunden. Så småningom vet du att din hund alltid kommer tillbaka. Låt unghunden vara lös maximalt 2-3 timmar och avsluta jakten när den är som roligast för hunden. Med en vettig injagning av unghunden har du stora möjligheter att få en hund som jagar “lagom” vid vuxen ålder, När du så småningom gör flera släpp per dag bör hunden mellan jakterna få vätska och något att äta. Har du lyckats få en lydig och samarbetsvillig hund
skall du tänka på att koppling skall vara någonting som innebär glädje för hunden. Kopplar du enbart när du ska åka hem, lär sig hunden detta snabbt. Självklart är det roligare att vara i skogen. Koppla därför hunden lite då och då under dagen och släpp den igen. Då förknippas inte koppling med hemresa, utan istället med nya arbetsuppgifter och den kommer med
glädje när du kallar. När unghunden har lärt sig förmågan att självmant komma tillbaka kan du börja stödja den vid tappt genom att gå till tappten och visa dig där.

Varje valpköpare bör också ta del av jaktprovsreglerna. Det är en fördel att känna till vad som anses bra eller mindre bra i hundens jaktliga egenskaper. Jaktprov och utställningar är det enda instrument vi förfogar över som ger oss möjligheten att via avel forma drevern till en allt bättre jakthund.

LYCKA TILL MED DIN VALP!