Avel – dokument

Här finner du alla dokument, listor och handledningar som produceras av vår avelskommitté. Vill du komma i kontakt med Svenska Dreverklubbens avelsråd? Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Dokument & handledningar

Lungödem indexerat efter drabbad hund-220203-uppdateradAvelslistor – dessa dokument uppdateras kontinuerligt och redovisas årligen i Svenska Dreverklubbens årsbok. Årtalet före varje dokument anger i vilken årsbok som listan redovisas.

Samtliga rapporterade lungödemsfall

2023-03-20 Lungödem-indexerad
Lungödem – Samtliga fall. Listan indexerad på fader
Lungödem – Samtliga fall. Listan indexerad på moder

Lungödemsstatistik – Förtydligande till årsbok 2020, sidan 30 (2020-08-28)

Dokument för uppfödare

Värderingsnorm – Hundförsäkringsavtal mellan Svenska Dreverklubben, Jaktjournalen och försäkringsbolaget Solid.
Parningsavtal – Svenska kennelklubbens parningsavtal som kan användas mellan tik-ägare och hanhunds-ägare vid parning
Registreringsansökan – Insändes till Svenska kennelklubben för registrering av valpkull
Avel 2017 – Information om organisation, policy och regelverk inkl det genetiska hälsoprogrammet (SKK)

Statuter för Årets Uppfödare – Stipendium i samarbete med Agria (Uppdaterad 2020-12-27)

Presentationer & Information från avelskommittén

Information från avelskommittén

Handbok för avelsråd inom Svenska Dreverklubben

Organisationsschema Avel SDK (2020-03-31)
Årsplanering avelskommittén (2020-03-31)

Avelsdiplom 2021

Presentationer från avelskonferenser

Underlag till RAS för Drever – Tylöbäck 2018
Drever i SKK:s avelsdata – Tällberg 2016
Mankhöjder drever – Tällberg 2016
Rasarbete avelskommittén – Tällberg 2016
Analys av nya drevprovsregler för drever – Tällberg 2016