Avel – dokument

Här finner du alla dokument, listor och handledningar som produceras av vår avelskommitté. Vill du komma i kontakt med Svenska Dreverklubbens avelsråd? Du hittar alla kontaktuppgifter här.

Dokument & handledningar

Avelslistor – dessa dokument uppdateras kontinuerligt och redovisas årligen i Svenska Dreverklubbens årsbok. Årtalet före varje dokument anger i vilken årsbok som listan redovisas.

2020: Länslistan (Publicerad 2020-05-04)
2020: Avelsdiplom tikar (Publicerad 2020-06-12)
2020: Championlistan (Publicerad 2020-07-28)
2020: Hanhundslistan (Publicerad 2020-06-05)
2020: Unghundslistan (Publicerad 2020-06-12)
2020: Tiklistan (Publicerad 2020-06-15)
2020: Registreringarna (Publicerad 2020-06-05)
2020: Uppfödarlista (Publicerad 2020-06-05)
2020: Topplistan avelspoäng tikar (Publicerad 2020-06-12)
2020: Inteckningar och avelsdiplom hanar (Publicerad 2020-06-05)

Samtliga rapporterade lungödemsfall

Lungödem – Samtliga fall. Listan indexerad på drabbad hund
Lungödem – Samtliga fall. Listan indexerad på fader
Lungödem – Samtliga fall. Listan indexerad på moder

Lungödemsstatistik – Förtydligande till årsbok 2020, sidan 30 (2020-08-28)

Dokument för uppfödare

Värderingsnorm – Hundförsäkringsavtal mellan Svenska Dreverklubben, Jaktjournalen och försäkringsbolaget Solid.
Parningsavtal – Svenska kennelklubbens parningsavtal som kan användas mellan tik-ägare och hanhunds-ägare vid parning
Registreringsansökan – Insändes till Svenska kennelklubben för registrering av valpkull
Avel 2017 – Information om organisation, policy och regelverk inkl det genetiska hälsoprogrammet (SKK)

Statuter för Årets Uppfödare – Stipendium i samarbete med Agria (Uppdaterad 2020-12-27)

Presentationer & Information från avelskommittén

Information från avelskommittén

Handbok för avelsråd inom Svenska Dreverklubben 2021.03

Organisationsschema Avel SDK (2020-03-31)
Årsplanering avelskommittén (2020-03-31)

Presentationer från avelskonferenser

Underlag till RAS för Drever – Tylöbäck 2018
Drever i SKK:s avelsdata – Tällberg 2016
Mankhöjder drever – Tällberg 2016
Rasarbete avelskommittén – Tällberg 2016
Analys av nya drevprovsregler för drever – Tällberg 2016