Live-rapportering

Information

Har-SM 2023

På denna sida kan du under tävlingsdagen följa SMS-rapporter som domarna skickar med jämna mellanrum och som presenteras här nedan under respektive hund.

Arrangemanget live-sänds av Tracker! Ladda ner Tracker appen i din mobiltelefon och använd följande kod, för att följa hundarna live.
Kod: GOPUSAVETE

Svenska Dreverklubben önskar alla deltagare ett varmt lycka till!

TORSMÅLEN SIV SE23252/2019

Henrik Bäck
Domare: Dick Edman, Gert Holm

8:16 Siv har slag släpper nåt enstaka skall
8:23 Har nu upptag
9:16 Siv har ett lite knackigt drev
10:13 Siv driver fortfarande nu med bra tryck
10:21 Siv kopplad
10:52 Nytt släpp
11:32 Upptag
11:49 Godkänt drevdjur setts
12:16 Haren sedd igen med Siv 3 min efter
13:22 Siv kopplad

HEDVATTNETS ALLY SE37474/2015

Göran Magnusson
Domare: Anders Carlsson, Tommy Nilsson

8:04 Ally är släppt
8:39 Ally söker
9:11 Upptag
9:21 Otillåtet vilt
9:52 Släppt i nytt område
9:57 Upptag
10:41 Ally driver okänt
10:55 Kopplad
11:07 Släppt
11:17 Upptag, kopplad på otillåtet drevdjur
11:50 Släppt igen
12:39 Upptag
12:49 Kopplad på otillåtet drevdjur.

VÄSTRALUNDS KRUT SE39368/2017

Sven Jonsson
Domare: Anders Nilsson, Reidar Eriksson

8:30 Ännu inget slag
8:58 Förbjudet vilt och kopplad
9:19 Krut släppt igen
9:56 Kopplad och släppt på nytt
10:36 Krut söker
11:18 Krut letar vidare
12:14 Krut söker vidare
13:24 Krut kämpar på

EKARPSGÅRDENS YTO II SE44510/2018

Göran svensson
Domare: Fredrik Svensson, Styrbjörn Schildt

8:00 Loss, upptag på okänt drevdjur
8:53 Tappt
9:12 Yto driver igen
9:32 Yto driver på, men Trackern registrerar inte skall.
10:17 Yto har tappt.
10:36 Yto driver fortfarande
11:31 Yto kopplad, byte av område
12:03 Ute på sök
12:33 Yto har tagit upp
13:34 Yto driver fortfarande

LANTBOGÅRDENS NINA GO SE36804/2020

Magnus Gustavsson
Domare: Per Björklund, Patrik Häggström

8:32 Nina Go jobbar på slag
9:08 Kopplad och förflyttar en bit, släppt igen
9:58 Väckt några skall, väntar på upptag
11:02 Forfarande inget upptag, men hon väcker enstaka skall så hon jobbar på
12:07 Kopplad och traktbyte
12:24 Nina Go släppt på nytt
13:24 Kopplad, förflyttning till ny mark
13:33 Släppt på nytt

GARVAGUBBENS C ULLABRITT SE37199/2020

Mats Marklund
Domare: Seppo Piirhonen, Karl-Gustav Jansson

8:00 Ulla-Britt släppt
8:23 Upptag
9:19 Driver för fullt drevdjur konstaterat
9:42 Tappt
10:51 Kopplad dötappt
11:02 Nysläpp
11:30 Upptag, konstaterat på fel djurslag
11:52 Kopplad
12:16 Ulla-Britt släppt på nytt
12:54 Nytt upptag, djurslag ej konstaterat
13:12 Djurslag konstaterat, just nu tappt

KUNGBERGETS LOKA SE46781/2016

Mikael Tranberg
Domare: Mikael Stenqvist, Bo Engholm

8:00 Släppt
8:35 Ligger ute på sök, ännu inget sagt
8:56 Loka har tagit upp
9:37 Driver på
9:59 Går riktigt bra, hörs på drygt 1,9 km.
11:00 Loka kopplas
11:21 Kopplad, markbyte.
12:08 Släppt igen för en stund sedan
12:20 Väcker på slag
12:25 Loka har tagit upp
13:05 Loka trummar på

TUNETS-CITA SE34863/2015

Peter Eriksson
Domare: Kurt-Erik Janson, Joakim

8:07 Upptag
8:45 Cita driver
10:10 Nytt upptag
10:39 Kopplad efter drev på otillåtet för dagen vilt
10:55 Nytt släpp
11:01 Väcker på slag
11:40 Väcker fortfarande på slag
12:31 Cita väcker fortfarande på slag
12:48 Kopplad
13:05 Nytt släpp
13:30 Väcker på slag

SJUMILASKALLETS FRANS-JÄGER SE35523/2021

Johan Johansson
Domare: Tobias Lund, Tobias Thorin

8:26 Frans Jäger väcker nu
8:51 Åter släppt
10:06 Jäger släppt på nytt efter traktbyte
11:46 Fullt drev
12:50 Kopplad