Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. Hur en utställning går till beskrivs här & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här.

Regler

Utställningsreglerna beskriver hur en utställning skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Stöd till domaren, så som rasstandard, domarkompendium och övriga dokument återfinns nedan.

Utställnings- och championatregler

Ansökan championat (pdf) – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Ansökan championat (via SKK e-tjänst)

Statuter för Årets Utställningshund – Stipendium i samarbete med Agria

Program SDK utställningar

För funktionärer

Blanketter & handledningar

Etiska regler för domare

Blankett oacceptabelt beteende (2019-07-31)

Ext.domare bok 2022– lista över auktoriserade exteriör-domare för drever Uppdaterad 2022-06-13

Ändring av utställningsprogram – ansökan som skickas till SKK vid ändring av planerad utställning (uppdaterad 2018-08-09)

Resultatlista Utställning – resultatlista som insändes till SKK

RAS-kompendium för dreverdomare (Publicerad 2017-06-12)

Presentation Drever generell domarkonferens 2024 SKK (2024-03-15)

DreverData

Mer info kommer snart.