Har-SM den 28 oktober 2024

Allmän information Har-SM

Har-SM samlar drevrar och förare med speciellt intresse för hare och många av de deltagande hundarna är rådjursrena eller med ett ljumt intresse för klövvilt. Lägsta kravet för att få delta i Harhunds-SM är I+I hare under samma provdag, alternativt I hare på ett prov och prisvärt hardrev på ett annat prov. Maximalt två drevprov får räknas. Meriter på drevprov får endast räknas på föregående provsäsong. Som ytterligare merit är godkänt RR-prov likvärdigt med II hare. Detta för att förhoppningsvis få mindre antal diskningar på mästerskapet. Syftet med arrangemanget är primärt avelsutvärdering, men det är också en stor inspirationskälla och glädjespridare för många medlemmar. Klicka här för resultat från mästerskap.

Information Har-SM – 2024

Har-SM arrangeras av Västernorrlands Dreverklubb.
SDK:s representant är Roger Lindström och Charlott Jonsson.

Anmälan görs av hundägaren själv. Till anmälan skall bifogas kopia av drevprovsprotokollen för aktuella prov.
Sista anmälningsdag är 31 juli 2024 och anmälan skall då vara Jyrki Vouti tillhanda.
Adress: Jyrki Vouti, Kullen 6, 35596 Kalvsvik, 070-6627988, jyrki.v@svenskadreverklubben.se.

Respektive startande skall svara för att en domare medföljer och tjänstgör under SM.
Observera att medföljande domare först ska godkännas av deltagarens lokalklubbs styrelse!

Västernorrlands DK

Läs mer om uttagningsregler & tävlingsstatuter (2024-04-23)
PM till arrangörer (2021-04-06)
Vinstlista – Uträkning (Excel)