Lungödem

Till Dig som är/har varit ägare av en drever med misstänkt lungödem!

För att öka vår kunskap om sjukdomar hos drever och i synnerhet de andningsproblem som uppkommer i samband med jakt har en vetenskaplig undersökning av ett slumpmässigt urval av drevrar utförts under ett antal år vid Sveriges lantbruksuniversitet samt Helsingfors universitet.

Resultatet visar att lungödem är ett komplicerat problem och som sannolikt inte har en enkel nedärvning med kända eller misstänkta anlagsbärare. Arvbarheten har beräknats till ca 0,3 eller med ett annat sätt att uttrycka det så kan 30 procent av den totala variationen betraktas som genetisk. Detta är, en för den här typen av egenskaper och på det sätt som den är registrerad, en överraskande hög siffra. Trots det behövs den modernaste avelsvärderingstekniken för att komma åt problemet genom urval. Det förutsätter först och främst att vi kan registrera på ett säkert och objektivt sätt.

Det bästa sättet är att Du som hundägare vars drever har drabbats fyller i frågeformuläret och sänder det till nedanstående adress för registrering i vår databas. Du, som drabbad hundägare, är säkert motiverad av att sända in uppgifterna för att Du förhoppningsvis skall slippa problemet i framtiden. Vi gör sedan en central avelsvärdering när vi fått in tillräckligt med rapporter. Vi kommer då att plocka bort de avelsdjur som ger för hög frekvens lungödem.

För att inte få alltför gamla och osäkra uppgifter vill vi begränsa oss till nu levande eller drevrar som har dött eller avlivats de senaste fem åren.

I senaste avelsstrategin RAS finns en rekommendation hur vi ska tänka kring avel med avseende på lungödem.

Jag misstänker att min drever har/haft lungödem

  Hundägare*

  E-mail*

  Telefon*

  Hundens namn*

  Regnr.*

  På vilka grunder misstänker du lungödem?

  Hosta JaNej
  Ökat antal andetag flera timmar efter jakt JaNej
  Ökat andningsdjup efter jakt JaNej
  Onormal trötthet efter jakt JaNej

  Vilket år och vilken årstid hade hunden första gången andningssvårigheter/hosta efter jakt?

  Hur många gånger har hunden haft andningssvårigheter/hosta efter jakt?

  Har hunden undersökts av veterinär pga andningsproblem? JaNej
  Blev hunden lungröntgad då? JaNej
  Har hunden behandlats med någon medicin mot lungödem?JaNej

  Hur gammal var hunden då den drev första gången? (drev längre tid än 15 minuter)
  Hur många dagar jagar/jagade hunden per säsong?
  Hur lång tid jagar/jagade hunden per dag? (i genomsnitt för sök, drev och tapptarbete)

  Hur tränade du hunden inför jaktsäsongen?

  (vilken?)

  Hunden vistas huvuddelen av tiden

  Om hunden är död, när dog eller avlivades den?

  Meddelande - ytterligare information

  Vi är tacksamma om du bifogar handlingar (så kallad anamnes) från veterinär! (Frivilligt)
  Om du har frågor, kontakta charlott.j@svenskadreverklubben.se.

  Kortfattad information om lungödem som uppkommer i samband med jakt- ofta kallat jaktödem

  De vanligaste symtomen är andningsproblem efter eller i samband med jakt och onormal trötthet.

  Direkt efter jakten förefaller hunden oftast tröttare än förväntat av en frisk hund.
  Inom någon timme efter jaktens slut brukar man kunna höra och se att hunden hostar lite och ibland sitter de hellre än de ligger och nosen håller de då gärna uppåtlutad.

  Om man studerar hundens sätt att andas ser man att hunden tar många och djupa andetag per minut, uppåt 60 till 100 andetag per minut i andningsfrekvens. (Om man vill räkna andningsfrekvensen bör man göra det när hunden ligger eller sitter still- gör det gärna genom att observera hunden på lite avstånd och räkna antalet andetag under en minut).
  Detta tillstånd håller i sig ca 4 timmar upp till 2 dygn efter jakten.

  Oftast spontan tillfrisknar hundarna, men tillståndet kan förvärras och i vissa fall kan hunden t o m avlida inom några få dygn efter jakten. Veterinär bör konsulteras om hunden har stora andningssvårigheter.