Viltspår-SM den 29 juni 2024

Allmän information Viltspår-SM

Bästa viltspårhund och bästa drevprovsmeriterade viltspårhund utses på mästerskapet.
Uttagning av hundar ska ske enligt följande:
Varje lokalklubb utser en ordinarie representant och en reserv.
Följande krav gäller:
1. Varje drever ska ha startat på två viltspårprov(öppen klass) i sin lokalklubbs regi. Proven ska vara dömda av två olika domare.
Alternativt vinnaren av lokalklubbens KM i öppen klass.
2. Kvaltiden är från 1/6 året innan SM till 31/5 det året SM genomförs.
3. Poängprotokoll framtaget av CS ska användas.
4. Vid lika poäng, placeras drevprovsmeriterad hund först och därefter, äldsta hunden först.
Lokalklubben tar ut sin ordinarie representant, samt reserv, enligt reglerna ovan och anmäler dessa till CS senast 31/5 det år som
Viltspår-SM arrangeras.
Enbart svenskägd drever har rätt att delta i viltspår-SM.

Information Viltspår-SM 2024

Viltspår-SM 2024 arrangeras av Gävleborgs Dreverklubb. Anmälan av SM-hund/ar görs i DreverData av hundägare till kvalad hund.
OBS! Hunden måste vara svenskregistrerad och svenskägd.

Representanter för SDK/CS är Roger Lindström och Göran Hagman.

Förläggningen är planerad till Årsunda

Kommissarie: Yvonne Sundberg
Tel: 070-3970464
Mail: yvonne.sundberg1960@hotmail.se

Gävleborgs DK

Läs mer om uttagningsregler & tävlingsstatuter (2024-04-23)
PM till arrangörer (2021-04-06)
Vinstlista – Uträkning (Excel)