Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här.

Regler

Drevprovsreglerna är gemensamma för drever, basset, beagle och Alpländische daschsbracken, med vissa särskrivningar, och finns i sin helhet nedan. Drevprovsreglerna beskriver hur ett drevprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Som stöd till domaren finns även en handledning som kan vara till god hjälp när förtydliganden krävs. Ytterligare dokument som kan stödja domaren och hundföraren vid drevprov finns under sektionen “För funktionärer”.

Drevprovsregler for ADB, Basset, Beagle och Drever

Krav för jaktchampionat

Ansökan championat – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

För funktionärer

Dokument & Handledningar

Jyckedata – Drevprovsprogram

Jyckedata är det program som Svenska Dreverklubben använder för att rapportera in resultat från utställningar och drevprov till SKK. Alla resultat är offentliga och kan ses i SKK:s hunddatabas (infoga länk). Svenska Dreverklubben har valt att ingå i ett samarbete med SKK och övriga jakthundsras-klubbar i landet för att medverka i framtagandet av ett gemensamt system för inrapportering av jaktprovsresultat, kallat “Arrangera Jaktprov”. Så fort det är i drift så kommer det ersätta Jyckedata- Drevprov.

INSTALLATION O UPPDATERING

  1. Har du inte Jyckedata drevprovsregistrering tidigare laddar du hem det via denna länk.
  2. Senaste versionen (v.1.4.2) av Jyckedata drevprovsregistrering heter Drevprov 2017. Har du inte det hämtar du hem det via denna länk.(2017-08-25)
  3. Installera även databasen om du inte har gjort det tidigare via denna länk.
  4. Installera också senaste filen med uppdaterade resultat/ägare/hunduppgifter via denna länk.(2019-05-19)
  5. Installera  bugg-fix via denna länk , rättar till hur programmet placerar texten i kommentarsraderna för momenten(publicerad 2017-10-05)
  6. Installera uppdatering (drevhastighet visas på utskrifter), ladda ner denna fil (publicerad 2018-09-21)

För er som har jyckedata sedan tidigare, installera filen på punkt 6 ovan för att få de senaste uppdateringarna och rätt version av programmet inför säsongen 2018/2019.

Drevprov rapportfil – katalog-ID 2018/2019 – I denna fil hittar du dom unika katalog-id:n som alla drevprov har och som ska användas vid insändande av resultat. (Publicerad 2018-10-09)

Manual Dreprov Jyckedata 2017 (2017-08-25)

Länk till SKK Hunddata