Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här.

Regler

Drevprovsreglerna är gemensamma för drever, basset, beagle och Alpländische daschsbracken, med vissa särskrivningar, och finns i sin helhet nedan. Drevprovsreglerna beskriver hur ett drevprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Som stöd till domaren finns även en handledning som kan vara till god hjälp när förtydliganden krävs. Ytterligare dokument som kan stödja domaren och hundföraren vid drevprov finns under sektionen “För funktionärer”.

Dispens gällande utställningsmerit – säsong 2020/2021 (2020-06-22)

Drevprovsregler for ADB, Basset, Beagle och Drever

Krav för jaktchampionat

Ansökan championat – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Statuter för Årets Uppfödare – Stipendium i samarbete med Agria

Angående revidering av drevprovsregler

SKK har kommit ut med en s.k. lathund till hjälp inför regelrevideringen 2022. Av denna lathund framgår bl.a. beslutsgång och tidsplan för detta. Kort kan berättas att SKK har utsett en kontaktperson i SKK:s jakthundskommitté som de olika klubbarnas representanter i regelarbetet kan hålla kontakt med genom hela regelrevideringsprocessen. Detta för att underlätta fastställande av regelverket. Vidare finns datum schemalagda för de olika beslutsstegen som man har att förhålla sig till.

För de jaktprovsregelverk som följer jaktåret gäller att de ska vara JhK tillhanda för granskning och fastställande senast 2021-06-30. JhKs fastställande av regelverket ska ske senast 2021-12-31 och de träder i kraft 2022-07-01“.

Som det framgår av lathunden så finns det inget självändamål i att reglerna ska ändras men där starka skäl finns för revidering vänder ni er till Ingvar Karlsson eller Ronny Westin med era förslag.

Lathund regelrevidering – pdf

Viktiga datum – regelrevidering

30/11-2019   Sista dag för inlämnande av förslag inför regelrevideringen.
1/3-2020     Remissomgång 1 ut till lokalklubbarna.
1/5-2020     Sista dag för synpunkter på remissomgång 1.
1/10-2020    Remissomgång 2 ut till lokalklubbarna.
1/12-2020    Sista dag för synpunkter på remissomgång 2.

UPPDATERINGAR:

2020-07-19: Förtydligande från ordförande gällande arbetsgången i regelreviderings-processen
2020-05-19:
Inkomna svar 1 på remiss 1. Inkommet svar 2 på remiss 1.
2020-03-01: Kommentarer på revideringsförslag
2020-03-01: Följebrev remissomgång 1
2020-03-01: Remiss 1 Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle & Drever 2022-2027

2019-12-18: Sammanställning, förslag på revidering från Lokalklubbarna

För funktionärer

Jyckedata – Drevprovsprogram

Jyckedata är det program som Svenska Dreverklubben använder för att rapportera in resultat från utställningar och drevprov till SKK. Alla resultat är offentliga och kan ses i SKK:s hunddatabas (infoga länk). Svenska Dreverklubben har valt att ingå i ett samarbete med SKK och övriga jakthundsras-klubbar i landet för att medverka i framtagandet av ett gemensamt system för inrapportering av jaktprovsresultat, kallat “Arrangera Jaktprov”. Så fort det är i drift så kommer det ersätta Jyckedata- Drevprov.

INSTALLATION O UPPDATERING

  1. Har du inte Jyckedata drevprovsregistrering tidigare laddar du hem det via denna länk.
  2. Senaste versionen (v.1.4.2) av Jyckedata drevprovsregistrering heter Drevprov 2017. Har du inte det hämtar du hem det via denna länk.(2017-08-25)
  3. Installera även databasen om du inte har gjort det tidigare via denna länk.
  4. Installera också senaste filen med uppdaterade resultat/ägare/hunduppgifter via denna länk.(2020-03-23)
  5. Installera  bugg-fix via denna länk , rättar till hur programmet placerar texten i kommentarsraderna för momenten(publicerad 2017-10-05)
  6. Installera uppdatering (drevhastighet visas på utskrifter), ladda ner denna fil (publicerad 2018-09-21)

För er som har jyckedata sedan tidigare, installera filen på punkt 6 ovan för att få de senaste uppdateringarna och rätt version av programmet inför säsongen 2018/2019.

Drevprov rapportfil – katalog-ID 2019/2020 – I denna fil hittar du dom unika katalog-id:n som alla drevprov har och som ska användas vid insändande av resultat. (Publicerad 2019-10-09)

Manual Dreprov Jyckedata 2017 (2017-08-25)

Länk till SKK Hunddata