Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår drevprovsverksamhet. Ett drevprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till drevprov beskrivs här.

Regler

Drevprovsreglerna är gemensamma för drever, basset, beagle och Alpländische daschsbracken, med vissa särskrivningar, och finns i sin helhet nedan. Drevprovsreglerna beskriver hur ett drevprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Som stöd till domaren finns även en handledning som kan vara till god hjälp när förtydliganden krävs. Ytterligare dokument som kan stödja domaren och hundföraren vid drevprov finns under sektionen “För funktionärer”.

Drevprovsregler för ADB, Basset, Beagle och Drever 2022-2026 (2022-03-04)

Utställnings- och championatregler (sid 71) (2023-07-02)

Ansökan championat (pdf) – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Ansökan championat (via SKK e-tjänst)

Statuter för Årets Uppfödare – Stipendium i samarbete med Agria

För funktionärer

Dokument & Handledningar

DreverData

Från och med säsongen 2020/2021 så ska all klubbens drevprovsverksamhet hanteras i det nyutvecklade systemet DreverData (https://dreverdata.se).

Den/de i lokalklubben som ska administrera drevproven behöver få en inloggning och behörighet i DreverData för detta. Kontakta Charlotta Löfgren i CS för att få en inloggning.

Domarinloggningar kan skapas upp av lokalklubbarnas administratörer.

Manualer finns i DreverData i inloggat läge under “Hjälp”-menyn. Nedan finns också ett antal filmer som beskriver flödet som kan användas i utbildningssyfte.

Film 1: Anmälan Drevprov – visar hur man anmäler sig till ett drevprov.
Film 2: Hantera anmälan, användare och prov-id – riktar sig främst till klubbens kommissarie
Film 3: Fylla i protokoll och delta på kollegium – riktar sig till drevprovsdomare
Film 4: Kollegium – riktar sig till fullmäktige