Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår viltspårsverksamhet. Ett viltspårprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till viltspårprov beskrivs här.

Viltspår – regler

Viltspårsreglerna beskriver hur ett viltspårprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Stöd till domaren, så som skogskort och övriga dokument återfinns nedan.

Regler för viltspårsprov
Krav för viltspårschampionat (sid 99)
Ansökan championat(pdf) – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Ansökan championat (via SKK e-tjänst)

Statuter för Årets viltspårshund – Stipendium i samarbete med Agria