Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår viltspårsverksamhet. Ett viltspårprovs genomförande beskrivs här & hur man anmäler sig till viltspårprov beskrivs här.

Viltspår – regler

Viltspårsreglerna beskriver hur ett viltspårprov skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Stöd till domaren, så som skogskort och övriga dokument återfinns nedan.

Regler för viltspårsprov
Krav för viltspårschampionat (sid 92)
Ansökan championat – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Statuter för Årets viltspårshund – Stipendium i samarbete med Agria

Viltspårsrapportering

Varje månad skall korrekt ifylld resultatlista, checklista och protokoll (endast drever, ej andra raser)  inskickas av lokalklubbens provansvarige till:

Ingvar Karlsson,
Båthusgattu 10, Ullvi
793 91 Leksand
Tel. 0247-37213 / 070-6700076

eller via mail till: ingvar.k@svenskadreverklubben.se

Obs! Det är viktigt att det står tydligt i checklistan vem som är rapportör samt att det står korrekt domarnummer i resultatlistan. Detta förenklar arbetet för central rapportör. Viktigt är också att resultaten skickas in månadsvis och inte släpar efter.