Lokalklubbar

Svenska dreverklubben består av 22 lokalklubbar som finns lokaliserade från Norrbotten i norr till Skåne i söder. De lokala dreverklubbarna ordnar drevprov, utställningar, viltspår m.m. Lokalklubbarnas uppgift är att genom sina aktiviteter skapa värde för medlemmarna och utveckla drevern som jakthund. Varje år så anordnar lokalklubbarna, med stöd av centralstyrelsen, Drever-SM, Har-SM, Viltspår-SM, Nationellt Unghundsprov och vart tredje år Nordiska mästerskapet. Mästerskapens syfte är att få fram avelsunderlag och skapa glädje för medlemmarna.

Här bredvid finns en karta med länkar till lokalklubbarnas hemsidor. Där finns kontaktuppgifter och information om hur man anmäler sig till olika aktiviteter. Givetvis går det även att ställa frågor till Svenska dreverklubbens centralstyrelse. Har du som medlem funderingar kring drevprov, injagning eller köp av valp, så tveka inte att ta kontakt med din lokalklubb för vägledning.

Mentorskap

I många av våra lokalklubbar finns utsedda mentorer som finns till för att hjälpa nya dreverägare med tips och råd längs vägen. Tveka inte att kontakta dessa. Du hittar kontaktuppgifter på sidan ”Tips till nya dreverägare”.