Avel – Allmän information

För att en ras ska fortsätta utvecklas så är den viktigaste faktorn att det bedrivs en avel som baseras på att man vill ha en bättre hund i framtiden. Dreverklubben har alltid legat i framkant vad gäller avel och har arbetat hårt för att rasens kvalitéer ska bevaras. SDK var tidigt ute med att föra så kallade kullkort på våra registrerade kullar som blev vida känt inom hundkretsar som ”Kartoteket”. Engagerade avelsråd med stor individkännedom gjorde det då lättare för uppfödarna att använda rätt avelsdjur och sätta punkt där det inte blev bra resultat. ”Boken om Drevern” är en ypperlig litteratur för dig som vill veta mer om rasens historia.

Drevprov används för att bedöma hundarnas lämplighet till jakt och utställningarna ser till att vi får en hund som är rätt byggd för det ändamålet.

Uppfödarnas ansvar är att vara självkritiska och kunna se sina hundars för- och nackdelar, vilket ska leda till en bättre avel.

SDK:s avelskommitté gör ett väldigt stort och viktigt arbete för drevern som ras. Dels med rådgivning, men även sammanställande av listor och statistik som ska kunna vägleda intresserade medlemmar. Allt detta står att finna i SDK:s årsbok som dessutom innehåller alla resultat på drevprov, utställning samt viltspårprov. Den centrala avelsrådgivaren är en viktig kugge dit man som medlem kan vända sig med frågor, till sin hjälp har man också de lokala avelsråden som sitter i lokalklubbarna. Där finns ofta en individkännedom runt hundarna som är otroligt viktig, bland annat kunskap om ännu ostartade hundar. De lokala avelsråden är också med och granskar avelslistor som ska publiceras på hemsidan eller i årsboken.

Det är tyvärr långt ifrån alla drevrar som kommer ut på våra olika prov. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att så många som möjligt startar sin drever på drevprov och visar den på utställning. Det är de enda verktygen vi har för att kunna göra en så korrekt och bra utvärdering av aveln som det bara går. Det bästa vi kan göra om man håller rasen drever kär är att jobba för att få så många dreverägare vi känner att visa upp sina hundar på prov.

SDK och avelskommittén jobbar efter RAS (Rasspecifika avelsstrategier) där man visar rasens starka sidor och problem, RAS innehåller de avelsrekommendationer som klubbens medlemmar kommit överens om. Du hittar den senaste versionen av RAS på sidan Avel – Dokument.

Det viktiga för oss i Svenska Dreverklubben är att värna om dreverns unika drevegenskaper och jaktlust så att den kan glädja många jägare även i framtiden!