Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman 2019

2019 anordnas DS av Upplands dreverklubb på Scandic Nord i Uppsala. Mer information kring bokning av boende etc kommer längre fram.

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Stämmohandlingar 2018:
Program Dreverstämman 2018
Dagordning för Dreverstämman 2018

Proposition om reviderade stadgar för Svenska Dreverklubben
Reviderade stadgar
Motion 1 från Värmland
Motion 2 från Jämtland
Motion 3 från Jämtland
Motion 4 från Jämtland
Valberedningens förslag till DS 2018 (uppdaterad 2018-06-10)

Dreverstämman 2018

2019 anordnas DS av Upplands dreverklubb på Scandic Nord i Uppsala. Mer information kring bokning av boende etc kommer längre fram.

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Stämmohandlingar 2018:
Program Dreverstämman 2018
Dagordning för Dreverstämman 2018

Proposition om reviderade stadgar för Svenska Dreverklubben
Reviderade stadgar
Motion 1 från Värmland
Motion 2 från Jämtland
Motion 3 från Jämtland
Motion 4 från Jämtland
Valberedningens förslag till DS 2018 (uppdaterad 2018-06-10)