Rasstandard

Rasstandarden beskriver den ideala drevern med tillåtna avvikelser. Utställningsdomaren använder rasstandarden, utställningsreglerna, domarhandledningen som faktaunderlag vid bedömningen av dreverns exteriör. Domarens bedömning används som underlag i avelsarbete med syfte att bibehålla och utveckla dreverns uthållighet och jaktliga förmåga.

Tik

Hane

Helhetsintryck

Drevern skall vara en relativt långsträckt och lågställd hund, som mera präglas av styrka och robusthet än av ädelhet och snabbhet. Den skall ha god resning och väl utvecklad muskulatur samt vara rörlig. De skillnader i kroppsbyggnaden som betingas av könet skall vara tydligt framträdande.

Uppförande/Karaktär

Drevern skall vara uppmärksam och ha ett lugnt temperament. Den får inte vara aggressiv, nervös eller skygg.

Utseende huvud

Huvudet skall vara förhållandevis stort. Det skall vara långsträckt och avsmalna framåt.

Skallparti

Hjässan skall vara obetydligt välvd.

Stop

Stopet skall vara svagt markerat.

Nostryffeln

Skall vara svart med väl utvecklade och vida näsborrar.

Nosparti

Nospartiet skall vara väl utvecklat och får varken uppifrån eller från sidan sett vara snipigt. Nosryggen skall var rak eller svagt konvex.

Läppar

Läpparna skall sluta väl intill käkarna och täcka tänderna. Mungiporna skall vara slutna.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara kraftiga med ett regelbundet och komplett saxbett. Tångbett accepteras.

Ögon

Ögonen skall vara klara och uttrycksfulla. De får inte vara utstående eller stirrande. Färgen skall vara mörkbrun. Ögonlockskanterna skall sluta väl an mot ögongloben.

Öron

Öronen skall vara relativt lågt ansatta, medellånga och breda med slätt fall. De skall vara avrundade nertill. Örats inre kant skall ligga tätt intill kinden.

Hals

Halsen skall vara förhållandevis lång och kraftig utan något löst halsskinn. Den skall vackert och jämnt övergå i kroppen.

Kropp Rygg

Ryggen skall vara stark och muskulös. Den skall slutta svagt mot korset.

Ländparti

Länden skall vara kraftig och förhållandevis kort. Från sidan sett skall den vara svagt välvd.

Kors

Korset skall vara långt, brett och svagt sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara väl utvecklad och äggformad. Den skall nå tydligt nedanför armbågen. De bakre revbenen skall vara väl utvecklade.

Underlinje

Bröstkorgen skall jämnt övergå i den svagt uppdragna buklinjen.

Svans

Svansen skall vara lång samt grov vid roten. Den skall helst bäras hängande men får bäras högre, dock aldrig uppbruten över ryggen.

Extremiteter Framställ

Frambenen skall framifrån sett vara raka. Benstommen skall vara kraftig.

Skulderblad/Skulderbladen

Skall vara långa och breda med väl utvecklad kam. De skall sluta väl intill bröstkorgen. Från sidan sett skall dess längdaxel bilda 50 graders vinkel mot horisontalplanet. Skulderbladet skall ha väl utvecklad muskulatur.

Överarm

Överarmarna skall vara förhållandevis långa och breda. De skall ligga väl intill bröstkorgen men dock vara fritt rörliga. De skall bilda ca 100 graders vinkel mot skulderbladens längdaxlar.

Armbåge

Armbågarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara fjädrande och från sidan sett svagt vinklade.

Tassar

Tassarna skall vara fasta med väl slutna tår och väl utvecklade trampdynor. Tassarna skall varken vara utåt- eller inåtvridna.

Bakställ

Bakbenen skall bakifrån sett vara parallella. Lår: Låren skall vara breda och muskulösa.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Has

Hasorna skall vara breda och kraftiga.

Mellanfot

Mellanfoten skall vara kort och stå nästan lodrät.

Tassar

Baktassar se framtassar. Rörelser: Rörelserna skall vara jämna, parallella och vägvinnande. Rygglinjen skall vara fast i rörelse.

Päls

Pälsstruktur: Pälsen skall vara grov, tätt åliggande och rak. På huvud, öron och nedre delen av benen skall pälsen vara kortare. På hals, rygg och lårens baksidor längre. På svansens undersida skall den vara borstig, men inte bilda fana.

Färg

Med undantag för övervägande vit färg samt leverfärg, är alla färger i kombination med vita tecken tillåtna. Färgerna skall vara klara och så skarpt avgränsade från varandra som möjligt. De vita tecknen skall vara synliga såväl framifrån som från sidorna och bakifrån. De skall helst förekomma både som bläs och hel halsring, samt på ben, tassar och svansspets. En symmetrisk teckning är önskvärd.

Storlek/vikt:

Mankhöjd: Hanhund 32-38 cm, idealhöjd 35 cm. Tik 30-36 cm, idealhöjd 33 cm