Dokument

Här hittar du, utövare samt funktionär, alla dokument och handlingar som är användbara inom vår utställningsverksamhet. Hur en utställning går till beskrivs här & hur man anmäler sig till utställning beskrivs här.

Regler

Utställningsreglerna beskriver hur en utställning skall arrangeras, vilka krav som ställs på lokalklubben, domaren, hunden och hundföraren. Stöd till domaren, så som rasstandard, domarkompendium och övriga dokument återfinns nedan.

Utställnings- och championatregler

Ansökan championat – insändes till SKK för att stambokföra championats-titel

Statuter för Årets Utställningshund – Stipendium i samarbete med Agria

Program SDK utställningar

Resultat SKK Utställningar

Resultat SKK Utställning 2018 (Dessa redovisas ej i 2019 års årsbok pga platsbrist)

För funktionärer

Blanketter & handledningar

Etiska regler för domare

Blankett oacceptabelt beteende (2019-07-31)

Exteriördomare 2020 – lista över auktoriserade exteriör-domare för drever Uppdaterad 2020-02-24

Ändring av utställningsprogram – ansökan som skickas till SKK vid ändring av planerad utställning (uppdaterad 2018-08-09)

Resultatlista Utställning – resultatlista som insändes till SKK

RAS-kompendium för dreverdomare (Publicerad 2017-06-12)

Jyckedata Utställningsprogram

Jyckedata är det program som Svenska Dreverklubben använder för att rapportera in resultat från utställningar och drevprov till SKK. Alla resultat är offentliga och kan ses i SKK:s hunddatabas (infoga länk).

INSTALLATION O UPPDATERING

  1. Har du inte Jyckedata utställningsprogram tidigare laddar du hem det via denna länk. (Ny version publicerad 2018-03-12) Följ de instruktioner som dyker upp så installeras programmet, version 3.1.8.
  2. Installera även databasen via denna länk.
  3. Installera också senaste filen med uppdaterade resultat/ägare/hunduppgifter via denna länk.(2020-03-23)

För er som har jyckedata på era datorer sedan tidigare: installera senaste uppdateringen med resultat/ägare/hunduppgifter, punkt 3 ovan.

Utställning rapportfil – katalog-ID 2020 (2020-01-12) – I denna fil hittar du dom unika katalog-id:n som alla utställningar har och som ska användas vid insändande av resultat.
Manual jyckedata utställning 2017 (2018-08-25)

Länk till SKK Hunddata