Ordförandes syn på ersättningar till CS-medlemmar

Efter ordförandekonferensen som anordnades i lördags den 27:e april så vill ordförande Magnus Enocson återge lite förtydligande information och personliga reflektioner kring ersättningar till centralstyrelsens medlemmar som var ett ämne som diskuterades inom ramen för kostnadsbesparingar.

Klicka på denna länk för att läsa Magnus informationsbrev