Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 är nu genomförd i Halmstad, tack till Hallands DK för ett trevligt arrangemang!

Vi har fått en ny ordförande i form av Håkan Hedekäll, Östergötlands DK. Vi välkomnar Håkan och ser fram emot kommande verksamhetsår. Inom kort kommer hemsidan uppdateras med fullständiga uppgifter om styrelsens sammansättning.

Under helgen avtackades också Anders Andersson och Kjell Andersson för lång och trogen tjänst inom klubben. Tills vidare sker avelsrådgivning av Denny Andersson och Peter Karlsson, företrädesvis via e-post. Du hittar deras kontaktuppgifter under Organisation – Centralstyrelsen.