Centralstyrelsen

Martin Svensson

Martin Svensson

Ordförande Svenska Dreverklubben

Ansvarsområden:
Ekonomikommittén
SDK delegat till SKKs Kennelfullmäktige
Sekretariat

Bjurbäck, Stenbråten 2
565 92 Mullsjö
0392-211 12
070-345 46 88
martin.s@svenskadreverklubben.se

Kjell Andersson

Kjell Andersson

Ordförande avelskommittén

Ansvarsområden:
SDK delegat till SKKs Kennelfullmäktige
Avelskommitté
Ekonomikommittén
Jakt- och Utställningskommittén

Vändtegsvägen 8
740 12 Knutby
0174-403 45
070-408 08 01
kjell.a@svenskadreverklubben.se

Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson

Ordförande Jakt & Utställningskommittén

Ansvarsområden:
Jakt- & Utställningskommittén
Mediakommittén

Ullvi Båthusgattu 10
763 91 Leksand
0247-372 13
070-670 00 76
ingvar.k@svenskadreverklubben.se

Charlotta Löfgren

Charlotta Löfgren

Ordförande Mediakommittén

Ansvarsområden:
Mediakommittén
Webmaster

Rågångsvägen 22 B
802 62 Gävle
070-588 18 72
charlotta.l@svenskadreverklubben.se