Tillgodoräkna sig utländska tävlingsresultat

Om en hund har tävlingsresultat utomlands som ska tillgodoräknas i avkommebedömningen, vänligen anmäl detta till avelskommittéen.
Maila till: charlott.j@svenskadreverklubben.se
Ange hundens namn och regnummer, tävlingstillfälle, arrangör, priser, länk eller bild på provprotokoll/kritik.