Stipendium till Årets Uppfödare, Utställningshund & Viltspårshund i samarbete med Agria

Som en del av SDK:s samarbetsavtal med Agria sponsrar Agria ett stipendium till “Årets Utställningshund”, “Årets Uppfödare” samt “Årets Viltspårshund”. Stipendierna för alla tre kategorier kommer delas ut på Dreverstämman. Statuter för dessa tre finns nu framtagna och ligger under dokument-sidorna för respektive kategori (Årets uppfödare återfinns under Avel samt Drevprov).  Eller så kan du läsa dom här direkt:

Statuter för Årets Uppfödare

Statuter för Årets Utställningshund

Statuter för Årets Viltspårhund