Sjukdomsutbrott i Norge

Med föranledning av ett sjukdomsutbrott i Norge bland hundar har Svenska Kennelklubben igår tagit beslut om att inte tillåta hundar som är bosatta i Norge att deltaga på tävlingar, prov eller beskrivningar i Sverige. Beslutet gäller tills vidare och innefattar all verksamhet i SKK och underliggande klubbars regi, alltså även vår prov och tävlingsverksamhet i Svenska Dreverklubben. SKK uppmanar arrangerande klubbar att återbetala inbetalda anmälningsavgifter och omedelbart informera berörda hundägare om situationen. Vi uppmanar våra lokalklubbar som arrangerar verksamhet i närtid att hålla sig uppdaterad om ärendet via SKK:s hemsida.

Sjukdomen har yttrat sig genom hastigt insjuknande individer på spridda platser i Norge där symptomen har varit blodiga diaréer och kräkningar och där flertalet av de drabbade har avlidit inom ett dygn efter första symptom. Obduktioner har genomförts på flera individer och man inväntar nu provsvar för att få reda på vad det är för något som orsakat sjukdomsfallen.

Vi uppmanar samtliga till att följa SKK:s och myndigheternas rekommendationer för att minska smittspridning. SKK avråder i nuläget från resor till Norge med hund. 

Mer information:

https://www.skk.se/?newsitem=159847
https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-pavist-hos-flere-hunder-article159244-985.html
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/alvorlig_sykdom_hos_hunder.36018
https://www.vetinst.no/dyr/smadyr/akutt-hundesykdom-september-2019-dette-vet-vi