Sista anmälningsdag för Har-SM närmar sig!

Sista anmälningsdag för Har-SM 2020 är 26 juli. Har-SM anordnas i år av Jämtlands DK i Gäddede.

Anmälan görs av lokalklubb eller hundägaren själv. Till anmälan skall bifogas kopia av drevprovsprotokollen för aktuella
prov.

Anmälan görs till Ingvar Karlsson.
Adress: Båthusgattu 10, Ullvi, 793 91 Leksand. 070-670 00 76. ingvar.k@svenskadreverklubben.se

Lägsta kravet för att få delta i Harhunds-SM är I+I hare under samma provdag, alternativt I hare på ett prov och prisvärt
hardrev på ett annat prov. Maximalt två drevprov får räknas. Meriter på drevprov får endast räknas på föregående
provsäsong 2019-07-01 – 2020-06-30. Som ytterligare merit är godkänd RR-titel likvärdigt med II hare.