Problem med CS:s mail-adresser

För närvarande har vi i styrelsen problem med våra mail-adresser (adresser som slutar med svenskadreverklubben.se). Vi kan inte skicka mail till Googles mailadresser, framför allt gmail-adresser. Vi har därför svårt att maila ut information från CS till samtliga lokalklubbar och ber er därför att hålla extra bevakning här på hemsidan då informationen kommer publiceras här istället för att distribueras via mail tills problemet är löst.

Vi vill uppmärksamma er på informationsbrevet från Magnus som publicerats idag. Du hitter det under “Organisation – Aktivetsplaner & Information från CS” eller genom att klicka på länken nedan.

Informationsbrev till medlemmar rörande polisanmälan

Hälsningar,

Centralstyrelsen