Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman 2019

2019 års dreverstämma anordnas av Upplands DK i Uppsala den 15/6 2019.

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Stämmohandlingar:

Motion 1
Motion 2 – Motionen har dragits tillbaka av lokalklubben och kommer istället inlämnas som förslag till J&U-kommittén.
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Valberedningens förslag till val av styrelse

Dreverstämman 2019

2019 års dreverstämma anordnas av Upplands DK i Uppsala den 15/6 2019.

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Stämmohandlingar:

Motion 1
Motion 2 – Motionen har dragits tillbaka av lokalklubben och kommer istället inlämnas som förslag till J&U-kommittén.
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Valberedningens förslag till val av styrelse