Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman

Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ. Dreverstämman (DS) arrangeras varje år av en lokalklubb och går av tradition av stapeln helgen före midsommar. Varje lokalklubb skickar ett antal delegater som för medlemmarnas talan. Antalet delegater regleras i stadgarna. I samband med Dreverstämman arrangeras trevliga aktiviteter, intressanta föreläsningar och givande diskussioner. Information om anmälan till Dreverstämman finns nedan.

Dreverstämman 2020

2020 års dreverstämma kommer att ske digitalt den 29 augusti. Detta på grund av rådande corona-pandemi. Stämman anordnas med hjälp av SKK. Mer information om hur mötet går till finns på denna länk. 

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Handlingar Dreverstämman 2020:

Dagordning
SDK:s verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Proposition 1 från CS
Proposition 2 från CS
Proposition 3 från CS
Proposition 4 från CS
Förslag till nya stadgar
Utredning Dreverstämman
Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 5 bilaga
Motion 6
Motion 7

Dreverstämman 2020

2020 års dreverstämma kommer att ske digitalt den 29 augusti. Detta på grund av rådande corona-pandemi. Stämman anordnas med hjälp av SKK. Mer information om hur mötet går till finns på denna länk. 

Förtydligande gällande innehavare av FULLMAKT till Dreverstämma.
För att få föra ordinarie DS-delegats talan såsom ersättare vid Dreverstämma måste ersättaren vara utsedd vid lokalklubbs årsmöte samt finnas i röstlängd.

Handlingar Dreverstämman 2020:

Dagordning
SDK:s verksamhetsberättelse
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag
Proposition 1 från CS
Proposition 2 från CS
Proposition 3 från CS
Proposition 4 från CS
Förslag till nya stadgar
Utredning Dreverstämman
Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4
Motion 5
Motion 5 bilaga
Motion 6
Motion 7