Ny medlemshantering from 7 januari 2020!

UPPDATERING med ett FÖRTYDLIGANDE: 
Medlems-avin som har börjat skickas ut till 2019 års medlemmar avser medlemskap för år 2020. Avgiften betalas in till plusgiro hos SKK som i sin tur löpande månadsvis överför alla inbetalningar till Svenska Dreverklubben. På stämman i juni 2019 beslutades om en höjning av medlemsavgiften med 50 kr och den är därmed på 400 kr för ordinarie medlemmar. 

Från och med 7 januari 2020, kommer Svenska Dreverklubbens medlemshantering skötas av Svenska Kennelklubben. Befintliga medlemmar behöver inte göra någonting, SKK tar över det befintliga medlemsregistret. Alla medlemsfrågor kommer att hanteras direkt av SKKs medlemsavdelning, det gäller inte bara nya medlemmar, utan kan även vara byte av lokalklubb, ändrade kontaktuppgifter (telefonnummer, e-mail-adress) etc. Medlemmar kan kontakta SKK via e-mail eller telefon dagtid vardagar. De flesta ärenden kan lösas direkt av SKK, men skulle
det vara något de inte kan lösa själva, så kontaktar de centralstyrelsen år er. Medlemsavin kommer att komma från Svenska Dreverklubben, c/o Svenska kennelklubben och medlemsavgiften betalas in till SKKs plusgiro.

En stor fördel med SKKs medlemshantering är att den är automatiserad, tex uppdateras medlemsregistret automatiskt om en medlem flyttar, tidigare har dessa registerändringar skötts för hand. Dessutom kommer medlemsåret vara löpande. Fram till 7 januari blir man medlem som vanligt via kontakt med Lena Lindström, därefter kommer vi uppdatera länkar på hemsidan så att medlemsansökningar hänvisas till SKK.