Medlemsenkät 2024

Här är en sammanfattning av medlemsenkäten 2024!

Sammanställning av enkät för 2024_kortare version 15 sid