Lokalklubbar – deadline 28 februari!

Till samtliga lokalklubbars styrelse kommer här en vänlig påminnelse. Senast den 28 februari så ska ni ha skickat in följande information till centralstyrelsen (Göran Hagman, kontaktuppgifter finns här).

  • Anmälan om stämmodelegat/ombud och ersättare
  • Ansökan om drevprov och viltspårsprov för säsongen 2022-2023
  • Konstitution av lokalklubbens styrelse
  • Anmälan av lokalklubbens mentor