Information till SDKs medlemmar 2022-11-18

Här kommer information om huvudförhandlingarna i Göta Hovrätt som ägde rum 2022-11-17, där en fd ordförande i dreverklubben står åtalad.

Informationsbrev till medlemmar rörande Hovrättsförhandlingar – 2022-11-17