Information från valberedningen

För en tid sedan skickade vi i valberedningen ut ett brev till lokalklubbsordförande och sekreterare där vi bad er ute i lokalklubbarna att nominera era kandidater så valberedningen har några namnförslag att arbeta med. Någon dag senare lade vi ut ett liknande brev på hemsidan, då adresserat till alla medlemmar.

Intresset att nominera någon har varit synnerligen lågt och endast något enstaka namnförslag har inkommit, så därför går vi vidare med denna påminnelse om hur viktigt det är att ni ute i dreversverige engagerar er och lämnar in förslag på de personer som ni skulle vilja se i centralstyrelsen.

Hittills har följande personer i CS meddelat att de inte stå till förfogande för omval: Magnus Enocson, ordförande, Ronny Westin, ledamot, Ingvar Karlsson, ledamot samt Jonas Kriström, ledamot.

Det innebär att vi i valberedningen har stort behov av att vi i dreversverige kan hjälpas åt att rekrytera en ny ordförande och tre ledamöter till centralstyrelsen.

Vad gäller kompetensprofilen på de personer vi söker vill valberedningen hänvisa till tidigare utskick.

För att vi ska hinna bearbeta inkomna förslag vill vi fortsatt att de personer som föreslås ska vara vidtalade och beredda att lägga ner den tid som behövs för att vi ska få till ett bra och gediget arbete för drevern och dreverklubben, centralt som lokalt.

Vi behöver få era förslag så fort som möjligt men senast den 28/2.

Maila era förslag till valberedningens sammankallande på lars.rydstedt@telia.com.

Valberedningen för
Svenska Dreverklubben