Information från avelskommittén rörande lungödem

På senare tid har det varit mycket diskussioner om lungödem i sociala media och hundägare uppmanas att läsa lungödemslistorna som finns i årsböcker och numera även på SDKs hemsida. Avelskommittén välkomnar dessa diskussioner, det är viktigt att vi alla blir varse de problem vi har i rasen.

Från avelskommitténs perspektiv är det absolut viktigast att vara noggrann när man planerar en parning. Det gäller både ägare för tik och hanhund. Att säga att hundar från en specifik kennel inte ska användas är för enkelt, man måste studera stamtavlor flera led tillbaka och jämföra med lungödemslistor. Hur gör man då detta? Jo, på SKKs hemsida finns ett verktyg som heter avelsdata, där kan man göra stamtavle-simuleringar. Därefter kan man göra slagningar i lungödemslistorna på de individer som dyker upp i den simulerade stamtavlan. Vi rekommenderar att man tar kontakt med sitt lokala avelsråd i klubben för att diskutera olika tänkbara kombinationer vid parning. Kontaktuppgifter finns på lokala dreverklubbens hemsida. Om ytterligare hjälp behövs, kan man vända sig till de regionala avelsråden eller avelskommittén centralt.

Hur ska man då tänka när man köper en valp? Enligt RAS har vi runt 30% nedärvning. Lungödem orsakas också av miljö såsom för hård ansträngning vid jakt, ansträngning i kall temperatur eller i samband med halsinfektion etc. Det är ju heller inte så att alla valpar från en ”smittad” linje utvecklar ödem, utan bara ett del. Men det är oerhört viktigt att komma ihåg att de valpar som inte utvecklar lungödem ändå har anlaget i sina gener och för anlaget vidare ifall de i vuxen ålder används som avelsdjur. Den forskning som hänvisas till i RAS är inte helt färsk, i avelskommittén och CS förekommer diskussioner om hur vi ska få igång ett nytt forskningsprojekt. Det är mycket viktigt att ni som har hundar som utvecklar lungödem anmäler ödem till klubben (blankett finns här), för att vi ska ha så mycket data att utvärdera som möjligt vid ny forskning, samt bedöma lämpliga avelskombinationer.

Vad vi vill säga med detta är att inför parningar, ta hjälp av avelsråden för att säkerställa en så frisk linje som möjligt och när du köper en valp, köp i första hand en valp från en uppfödare som har gjort en av SDK rekommenderad parning, dvs friska jaktmeriterade föräldrar.

Hälsningar,

Avelskommittén