Har du flyttat under 2017?

Snart kommer inbetalningskort skickas ut till alla medlemmar för 2018 års medlemskap. Har du flyttat/adressändrat under 2017 så meddela gärna det till:

Lena Lindström

Ekonomi & Medlemsadministration

Blackstalund 359
743 86 Bälinge
018-35 81 41
lena.l@svenskadreverklubben.se