God Jul!

Till Svenska Dreverklubbens medlemmar.

Sedan dreverklubbens extrastämma den 1/12-18, så har nu centralstyrelsens arbete i de olika kommittéerna åter kommit igång. Arbetet flyter på och vi känner att vi ligger i bra fas med de olika aktiviteter som åligger centralstyrelsen. Inte minst gäller det, det arbete som krävs för att vi skall kunna få fram Dreverklubbens Årsbok för 2019. Vidare håller vi på att planera arbetet för de olika kommittéerna, på både kort och lite längre sikt. Ytterligare information om detta kommer vi att delge er under januari månad.

Samtidigt vill vi i centralstyrelsen önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Magnus Enocson, Ordförande