Glöm inte att skicka in anmälan till Har-SM!

Sista anmälningsdag för uttagning av hundar till Har-SM är den 26:e juli. Läs mer om uttagningsreglerna i mästerskapsstatuterna på denna länk!

Anmälan görs av lokalklubb eller hundägaren själv. Till anmälan skall bifogas kopia av drevprovsprotokollen för aktuella prov. Uttagna hundar till fjolårets uppskjutna Har-SM behöver inte skicka in någon anmälan. Sista anmälningsdag är 26 juli och anmälan skall då vara Göran Hagman tillhanda. Adress: Göran Hagman, Tunaberg Eriksberg 1, 611 95 Nyköping. 070-366 24 29. goran.h@svenskadreverklubben.se Respektive startande skall svara för att en domare medföljer och tjänstgör under SM.