Förtydligande från revisorerna

Ett förtydligande från revisorerna Bo Lindström och Leif Andersson ang deras informationsbrev som skickades ut daterat 2018-10-16 finns att läsa här.