DreverDatas statistikdel publicerad!

Under drygt 1,5 år har SDK arbetat med att ta fram ett system för att hantera klubbens provverksamhet. Sedan i höstas har rapportering av drevprov, utställningar och viltspår i DreverData sjösatts och nu har första versionen av statistik/utdata-delen publicerats. Vi hoppas att alla medlemmar kommer att ha nytta av statistik-delen och informationen som kan inhämtas där.

Arbete pågår fortfarande med att göra statistik-delen så användarvänlig som möjligt på alla typer av enheter (mobil, läsplatta, dator). På mindre skärmar så blir innehållet ganska komprimerat, vi jobbar med att förbättra det men då det är mycket information som ska få plats så rekommenderar vi att du använder en lite större skärm för att få den bästa upplevelsen.

Statistik-delen i DreverData fungerar ungefär som SKK:s Hunddata. Du kan söka efter hundar och se deras resultat, skillnaden mot SKK:s hunddata är att du kan ta del av betydligt mer information från proven i DreverData, tex drevprovsberättelser, kritik från utställning, statistik över rasens medelvärden etc. Avelskommittén har i DreverData möjlighet att ta ut avelslistor, märka upp hundar som har drabbats av lungödem mm.  Man kan även göra en stamtavle-simulering i DreverData och i den syns då eventuella sjukdomar som finns registrerade i systemet, tex lungödemsfall.

Detta är första versionen av statistik-delen och vi vill gärna ha er medlemmars feedback, positiv som negativ och vi ber er vara behjälpliga med att skicka in eventuella fel ni hittar. Det är väldigt mycket kod och beräkningar som sker med allt data i bakgrunden och trots intensivt testande så kan det finnas felaktigheter kvar som vi inte har lyckats hitta ännu. Hjälp oss gärna med att informera om ni dyker på något sådant så kan vi tillsammans vidareutveckla DreverData till ett system som alla är nöjda med. Kontaktperson för detta är Charlotta Löfgren, mail: charlotta.l@svenskadreverklubben.se.

Klicka här för att komma till DreverData.se Tryck sedan på “Statistik” för att komma åt statistik-delen.