Dom i åtal gällande grovt bedrägeri

Till Svenska Dreverklubbens medlemmar

I dag den 21 december 2021 kl 14.00 släpptes domen mot den tidigare ordföranden Martin Svensson i Svenska Dreverklubben, som stått åtalad för grovt bedrägeri.

Brott som den tilltalade döms för
Grovt bedrägeri, 9 kap 3 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2017 2015-08-28 – 2017-06-28 (21 tillfällen)

Påföljd
Fängelse 1 år och 2 månader.

Skadestånd
Martin Svensson ska betala skadestånd till Svenska Dreverklubben med 1 000 123 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från 28 juni 2017 till dess betalning sker.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Senare får vi se hur straffet ska avtjänas och om den eventuellt kommer att överklagas. Innan
Svenska Dreverklubben fattar beslut om ev överklagan måste vi få läsa igenom domen noga. Nu vidtar arbetet med att hitta sätt att få tillbaka pengarna som försvunnit.

Med vänlig hälsning
Lasse Rydstedt
Ordförande SDK