Centralstyrelsens sammansättning

Vid årsstämman i Järvsö så utökades styrelsen till att omfatta totalt 10 ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsens utformning av kommittéerna kommer delges så fort det konstituerande styrelsemötets protokoll är justerat. Nedan ser ni de representanter som styrelsen består av from nu. Kontaktuppgifter kommer uppdateras på styrelsesidan så fort nya mail-adresser etc finns på plats.

Tack till Gävleborgs DK för en mycket trevligt arrangerad stämma!

Ordförande
Martin Svensson, Skaraborgs DK

Ledamöter
Kjell Andersson, Upplands DK
Anders Andersson, Gävleborgs läns DK
Charlotta Löfgren, Kalmar läns DK
Göran Hagman, Sörmlands DK
Christian Jansson, Värmlands DK
Anders Blomberg, Jämtlands läns DK
Hans Johansson, Jönköpings läns DK
Ingvar Karlsson, Dalarnas DK
Ronny Westin, Västernorrlands DK
Jonas Kriström, Västernorrlands DK

Suppleanter
Denny Andersson, Sörmlands DK
Mikael Tranberg, Värmlands DK
Jim Söderberg, Stockholms läns DK
Per Björklund, Södra Älvsborgs DK
Peter Karlsson, Östergötlands DK