Begäran om extra stämma

Håkan Hedekäll har avgått som ordförande för Svenska Dreverklubben i början av denna vecka. Tills vidare är det 1:e vice ordförande Peter Karlsson som kliver upp som ordförande för klubben. Till samtliga lokalklubbar har revisorerna skickat ut ett informationsbrev ang detta, se nedan. Revisorerna har sedan till styrelsen inkommit med en begäran om att anordna en extra stämma. En sådan ska enligt stadgarna hållas inom 60 dagar. Styrelsen kommer att sammanträda inom kort och återkomma med mer information. Styrelsen för dialog med SKK för att få rådgivning och hjälp med vidare hantering.

Informationsbrev rörande Håkan Hedekälls avgång – från revisorerna
Begäran om extra stämma – från revisorerna