Inlägg av Charlotta

Beträffande Nordiska Mästerskapen 2020

Styrelserna för dreverklubbarna i Finland, Norge och Sverige har tagit ett gemensamt beslut om att ställa in de Nordiska Mästerskapen för drever 2020. Detta till följd av covid-19 och alla de restriktioner som finns i våra respektive länder. Ett beslut är också fattat om att Sverige ska arrangera mästerskapen 2021. Detta förutsätter givetvis att vi […]

CS-beslut angående utställningar

Vid centralstyrelsens senaste möte den 16 juni så togs beslutet att samtliga SDK:s utställningar t.o.m den 30:e september ställs in. Detta på grund av förändrade direktiv från SKK vilket försvårar förutsättningarna att arrangera utställningarna. Om direktiven från SKK skulle ändras före den sista september så kan nytt beslut komma att fattas av CS. Länk till […]

Godkänd dispens för säsongen 2020/2021

SKK har godkänt vår dispens gällande att kunna gå drevprov utan utställningsmerit. Följande gäller: Dispensen avser endast säsongen 20200901-20210315. Hundar äldre än 24 månader utan utställningsmerit ska tillåtas ta förstapris (vid tre olika tillfällen) men dessa ska inte rapporteras in till SKK förrän utställningsmerit med lägst Sufficient erhållits. Detta ansvar ligger på den lokalklubb som […]

Bedrägeri-mail i omlopp

Vi har fått indikationer från ett antal lokalklubbar att det återigen är en våg av bedrägerimail i omlopp. Var alltid misstänksam vid bråskande förfrågningar kring klubbens ekonomi mm. Även om mailet ser ut att komma från en känd person/kollega i styrelsen så gör du bäst i att kontakta personen via telefon för att kontrollera om […]

Rättelser till årsboken 2020

Den efterlängtade årsboken har äntligen börjat dimpa ner i våra medlemmars brevlådor. Tyvärr har tryckfelsnisse varit framme på ett par ställen så här kommer ett par rättelser: En rättelse och förtydligande till årsboken 2020, sidan 54 under tabellen Jönköpings DK:s drevprov från januari månad (saknas i boken) SKK-utställningar (har ej tagits med pga platsbrist)

Beträffande dreverstämman 2020

Föreningskommittén inom SKK har tagit fram nya riktlinjer beträffande genomförande av fullmäktigemöten/stämmor för 2020. Vi fick del av denna information den 29/5. Se nedan. Nya riktlinjer för års- och fullmäktigemöten I mars fattade SKKs Föreningskommitté beslut om att tillsvidare avråda från genomförande av fysiska års- och fullmäktigemöten inom organisationen. Kommittén införde även två tillfälliga mötestyper […]

Saknar du ett inbetalningskort för ditt medlemskap?

Vid årsskiftet så övergick hanteringen av vårt medlemsregister till SKK. Alla medlemmar har då fått ett inbetalningskort för medlemsavgiften från avsändare Svenska Dreverklubben c/o Svenska Kennelklubben. Då det inte ser ut “som vanligt” så kan det kanske ha varit lätt hänt att man missat vad det inbetalningskortet gällde. Om du saknar ett inbetalningskort så kan […]

Information från avelskommittén rörande lungödem

På senare tid har det varit mycket diskussioner om lungödem i sociala media och hundägare uppmanas att läsa lungödemslistorna som finns i årsböcker och numera även på SDKs hemsida. Avelskommittén välkomnar dessa diskussioner, det är viktigt att vi alla blir varse de problem vi har i rasen. Från avelskommitténs perspektiv är det absolut viktigast att […]

Onlinemöten/telefonmöten i Corona-tider

För att kunna ta vårt samhällsansvar i dessa Corona-tider så bör man undvika onödiga folksamlingar, framför allt de personer som tillhör i riskgrupperna. Vi uppmanar våra medlemmar att lyssna på myndigheternas råd kring hur vi alla ska hjälpas åt för att minska smittspridningen. För att ändå kunna hålla igång verksamheten ute i klubbarna med styrelsemöten […]

Anmäl kandidater till “Årets Uppfödare”!

Du vet väl att vi i samarbete med Agria kommer dela ut ett stipendium till “Årets uppfödare” vid stämman? Statuterna hittar du på nedan länk (eller på sidan Avel-Dokument), se till att anmäla kandidater till Jakt & Utställningskommittén senast den 1 april. Statuter: Stipendium till Årets Uppfödare