Inlägg av Charlotta

Uttagna hundar Har-SM 2021

Grattis till följande hundar och deras ägare som har kvalificerat sig till Har-SM 2021 i Dalarna! Hundens namn Reg.nr. Ägare Ekarpsgårdens Yto II SE44510/2018 Göran Svensson Kungbergets Loka SE46781/2016 Mikael Tranberg Slagstigens Yasmine SE43912/2017 Michael Persson Tean Granaths Black Lady SE31107/2016 Fredrik Granath Sköldsta´s Elin SE39832/2016 Bo Johansson Ackers Ipa SE42436/2018 Jonas Marklund Stuttfot´s Griff […]

Glöm inte att skicka in anmälan till Har-SM!

Sista anmälningsdag för uttagning av hundar till Har-SM är den 26:e juli. Läs mer om uttagningsreglerna i mästerskapsstatuterna på denna länk! Anmälan görs av lokalklubb eller hundägaren själv. Till anmälan skall bifogas kopia av drevprovsprotokollen för aktuella prov. Uttagna hundar till fjolårets uppskjutna Har-SM behöver inte skicka in någon anmälan. Sista anmälningsdag är 26 juli […]

Rättningar i årsboken 2021

Följande fel har smugit sig in i årsboken: • På sidan 38 saknas att Stjärnskogens Astor har anmält lungödem. Han är markerad med lungödem på lungödemslistorna på avelskommittens hemsida samt i dreverdatas stamtavlor. • På sidan 90 saknas Hovjägarns kennel som haft valpkull 2019/2020. • Sidan 82 Stjärnskogens Berit har felaktigt fått namnet Slagstigens Berit. […]

Årsboken

Av anledningar som SDK inte råder över så är årsboken lite försenad i år, den beräknas nu skickas ut från tryckeriet under vecka 23  (7-11 juni). Vi beklagar detta men den som väntar på något gott… /Centralstyrelsen

Info från CS till lokalklubbarna

Oavsett om man haft årsmöte eller inte måste CS få in lokalklubbarnas ansökan om drevprov, viltspår, uppdaterad domarlista, ledamöter till Dreverstämma, eventuella motioner m.m. senast den 28/2. Utskick kring detta har gått till alla lokalklubbars sekreterare den 14/1. /Centralstyrelsen

Information från valberedningen

För en tid sedan skickade vi i valberedningen ut ett brev till lokalklubbsordförande och sekreterare där vi bad er ute i lokalklubbarna att nominera era kandidater så valberedningen har några namnförslag att arbeta med. Någon dag senare lade vi ut ett liknande brev på hemsidan, då adresserat till alla medlemmar. Intresset att nominera någon har […]

DreverDatas statistikdel publicerad!

Under drygt 1,5 år har SDK arbetat med att ta fram ett system för att hantera klubbens provverksamhet. Sedan i höstas har rapportering av drevprov, utställningar och viltspår i DreverData sjösatts och nu har första versionen av statistik/utdata-delen publicerats. Vi hoppas att alla medlemmar kommer att ha nytta av statistik-delen och informationen som kan inhämtas […]

SDK:s medlemsavgift – använd rätt betalningsinformation!

För ca ett år sedan så övergick vår medlemshantering i SKK:s regi. Det innebär att SKK ansvarar för vårt medlemsregister och tar emot våra medlemsavgifter som sedan distribueras vidare till SDK. Alla medlemmar får ett inbetalningskort hemskickat, när du betalar din medlemsavgift så är det betalningsinformationen på den AVI:n som du ska använda och ingenting […]