Annonsering i årsboken 2020

Det är nu hög tid att lämna in annonser till Svenska Dreverklubbens årsbok 2020.

Annonser bokas och sändes till Lars Davidsson, Lillrådavägen 92, 761 75 Norrtälje. E-post: lars.d@svenskadreverklubben.se, telefon: 070-518 49 52. Materialet behöver vara oss tillhanda senast under vecka 6.

Vi önskar manus och bild (jpg) separat, gärna med en skiss som beskriver hur du vill ha din annons. Produktionskostnad för annonsmaterial debiteras extra om det kräver ombearbetning av tryckeriet.

Medlemskap i SDK krävs för annonsering. OBS: Detta gäller endast enskild person EJ företag.

Avelsannonser:
Helsida i årsboken 1300 kr.
Halvsida i årsboken 800 kr.
Uppslag i årsboken 2400 kr.

Företagsannonser samt icke medlemmar:
Helsida i årsboken 2500 kr.
Halvsida i årsboken 1500 kr.
Uppslag i årsboken 4500 kr.