Anmäl norska drevprovsresultat senast 25 februari

Ni som har en exporterad avkomma till Norge som dessutom har gått drevprov den här säsongen, vi måste veta vilka hundar det gäller den här veckan för att resultaten ska komma med i hanhunds- och tiklistorna till årsboken. Vi försöker leta igenom dogweb, men det är lätt att man missar något. Vi behöver veta vilken hund det gäller senast fredag 25 februari, maila charlott.j@svenskadreverklubben.se, vi behöver inte ha drevprovsprotokollen, hundens namn räcker.
Vi behöver INTE ha in finska resultat, de går lätt att få ut från finska Koiranet.