Viltspårs-SM 29 juni 2024 – dags att anmäla!

Du som har en drever som startat i viltspår öppen klass för två olika domare i egna lokalklubben efter 1 juni 2023 och är intresserad av att delta i Viltspårs-SM, kontakta din lokalklubb ifall inte något klubbmästerskap i viltspår anordnas!

Viltspår-SM arrangeras av Gävleborgs Dreverklubb. Anmälan av SM-hund/ar (endast drever) görs i DreverData av hundägare till kvalad hund.
OBS! Hunden måste vara svenskregistrerad och svenskägd.

Uttagning av hundar ska ske enligt följande:
Varje lokalklubb utser en ordinarie representant och en reserv.

Följande krav gäller:
1. Varje drever ska ha startat på två viltspårprov(öppen klass) i sin lokalklubbs regi.
Proven ska vara dömda av två olika domare. Alternativt vinnaren av lokalklubbens KM i öppen klass.
2. Kvaltiden är från 1/6 2023 till 31/5 2024.
3. Vid lika poäng, placeras drevprovsmeriterad hund först och därefter, äldsta hunden först.
Lokalklubben tar ut sin ordinarie representant, samt reserv, enligt reglerna ovan och anmäler dessa till CS senast 31/5 det år som Viltspår-SM arrangeras.
Enbart svenskägd drever har rätt att delta i viltspår-SM.