Uttagna hundar till Har-SM 2018

Följande hundar är uttagna till Har-SM 2018 i Sörbygden. Vi önskar samtliga ekipage ett varmt lycka till!

Hundens Namn Ägare
Slagstigens Ulsa Ingvar Karlsson
Haresporets Vixi Tomas Viklund
Ackers Allrabesta Evald Andersson
Slagstigens Ullis Sten Norberg
Städjans Dalle Håkan Larsson
Tunets-Cita Peter Eriksson
Stjärnskogens Zamba Gunnar Olsson
Härads Zingo Kjell Mårtensson
Reserver i turordning
Slagstigens Milla Kjell Bergström
Carlsatorpets Essie Tobias Johansson
Nattslagets Marit Björgen Bengt o Annika Helgesson
Stjärnskogens Vicky Peter Eriksson
Slagstigens Urax Michael Hjalmarsson
Bloksberg Mira Gösta Mörk
Långsjöns Citrus Bo-Göran Olsson
Djäkengårdens Amor Gunnar Olsson
Friljusets Chili Sverker Sundqvist