Svara på vår hälsoenkät!

Under början av hösten genomför avelskommittéen för Svenska Dreverklubben en hälsoundersökning av rasen Drever. Du som äger eller har ägt en drever är välkommen att svara. Dina svar är anonyma.

Du kommer till enkäten genom att klicka på nedan länk:
https://app.easyquest.com/q/Hm63B