SE JCH SE UCH Ackers Sniff SE17669/2014

E. NO JCH SE JCH SE51085/2012 Stakkelias Stål-Arko

U. SE JCH SE VCH SE UCH Ackers Titzi S38798/2007

Sniff är en jaktstark hane som jagar med nyansering som sin bästa egenskap, jagar gärna och länge. Rådjur, hjort, hare och även räv.
Sniff jagade själv tidigt, vilket han även verkar nedärvda i sina avkommor.
Provresultat:
2st 1+1 rå
2 st 1+2 rå
2 st 1 rå
1 st 1 hare
Utmärkt exteriör med 7 ck.

Står till förfogande för passande tikar i samråd med avelsråd.

Kontakt på 072-205 47 21
Ägare Magnus Dahl