J Pipsvängens Lasse SE23521/2020

J Pipsvägens Lasse (tryck på namnet för att komma till SKK Hunddata)

U: SE49735/2017 J SE VCH Drivabos Cor
E: SE56326/2010 SE UCH  B’Lunds Ove

Pipsvängens Lasse är en ung lovande hane med trevligt lynne.
Mätt till 35cm och 2 x CK på utställning.
Har på prov under hösten 2021 1a rå 28p (unghundsprovet)
1a räv 2a rå 27p.
Bra skall och nyansering.
Stort tassintresse i kullen. Av 4 startande har 4 tagit pris på tassvilt.

Kontakt:

Malin Ahlström <pipsvangens@gmail.com>
Telefon: 0768582585
Ort: BÄLINGE