Svenska
Dreverklubben

Bli medlem

Become a member

Välkommen till
Svenska Dreverklubben

BLI MEDLEM
BECOME A MEMBER

Välkommen till
Svenska Dreverklubben

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA DREVERKLUBBEN

Svenska Dreverklubben är organiserad i 21 lokalklubbar och en central styrelse. Lokalklubbbarna bedriver en livlig verksamhet som till största del består av drevprov, utställningar och viltspår.

Medlemmar har man möjlighet att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Svenska Dreverklubben arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter.

Har du som medlem behov av råd, stöd eller information så tveka inte att ta kontakt med Centralstyrelsen eller representant för din lokala dreverklubb.

Detta händer hos oss

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA DREVERKLUBBEN

Svenska Dreverklubben är organiserad i 21 lokalklubbar och en central styrelse. Lokalklubbbarna bedriver en livlig verksamhet som till största del består av drevprov, utställningar och viltspår.

Medlemmar har man möjlighet att delta i samtliga aktiviteter, påverka dreverns utveckling och få tillgång till mängder av information & erfarenhet. Svenska Dreverklubben arbetar aktivt för förbättrad medlemsservice genom att sprida information genom årsbok, hemsida, sociala medier och personliga kontakter.

Har du som medlem behov av råd, stöd eller information så tveka inte att ta kontakt med Centralstyrelsen eller representant för din lokala dreverklubb.

Detta händer hos oss

Drevern

Drevern eller som den tidigare hette, Dachsbracken, är en kortbent stövare, som avlades fram på kontinenten i mitten av 1850-talet. Vi behöver alltså inte gå så långt tillbaka för att finna dachsbrackens rötter – i Sydtyskland, Tyrolen och Schweiz.

En kortbent jakthund med träffande namn. De första registreringarna i SKK gjordes redan 1913. 1944 bildades Svenska Dachsbrackenklubben och 1947 ändrades namnet till Drever och Svenska Dreverklubben. SDK har idag 22 lokalklubbar och ca 3 500 medlemmar.

VERKSAMHET

Om Drevern

Drevern är en jakthund för alla. Drevern har en enorm jaktlust och fantastisk mentalitet, vilket gör att den fungerar utmärkt både i skogen och i hemmet. Klicka här för att få information om varför du skall välja en drever som din nästa jaktkamrat.

Organisation

Svenska dreverklubben består av 21 lokala dreverklubbar och en centralstyrelse. Dreverstämman är Svenska dreverklubbens högst beslutande organ och anordnas en gång per år. Svenska dreverklubben har ca 3500 medlemmar.

Drevprov

Drevprov anordnas av de lokala dreverklubbarna under jaktsäsong. Syftet är att få fram underlag för avel och på systematiskt sätt förälda dreverns jaktliga egenskaper. Klicka här för mer information om hur ett drevprov går till.

Utställning

Utställningar anordnas av de lokala dreverklubbarna och har syftet att förbättra dreverns exteriöra och mentala egenskaper. En korrekt bygd drever förblir en hållbar och robust som jaktkompis i många år. Information om hur en utställning går till hittar du här.

Viltspår

Dreverns spårnoga arbetssätt och lämpliga tempo gör den till en mycket lämplig eftersökshund. Träning genom viltspår är utmärkt inför skarpa eftersök och ger samtidigt viktig stimulans för hunden och dess förare.  Här kan du läsa mer om viltspår.

Avel

Avelsstrategin för drevern syftar till att förädla dreverna jaktliga egenskaper, mentalitet och fysiska förmåga. Det sker genom avelsutvärderingar, rådgivning och utbildning av uppfödare. För mer information om avel, klicka här.

BLI MEDLEM

Bli medlem i Svenska Dreverklubben och få flera fina fördelar. Vi erbjuder både vanliga medlemskap, ungdomsmedlemskap och familjemedlemskap.

BLI MEDLEM

Bli medlem i Svenska Dreverklubben och få flera fina fördelar. Vi erbjuder både vanliga medlemskap, ungdomsmedlemskap och familjemedlemskap.

Kontakta oss!

Har du frågor gällande din drever?

Har du frågor gällande något som har med drever att göra?

Tveka inte att kontakta Svenska dreverklubben.

Kontakta oss!

Har du frågor gällande din drever?

Har du frågor gällande något som har med drever att göra?

Tveka inte att kontakta Svenska dreverklubben.

Sponsorer & Samarbetspartners